Waarderen van diversiteit in de internationale context

Door: Yvonne Leenman, Windesheim OSO

De workshop biedt een op internationale literatuur gebaseerd denkkader over educatie en diversiteit in de internationale context. Dat denkkader gaat over doelen, werkwijzen en de opleiding/professionalisering van leraren.

Tijdens de workshop gaan we met elkaar in gesprek over het belang van dit onderwerp en onze persoonlijke professionele betrokkenheid erbij. We nemen ook de tijd om ervaringen te delen. Yvonne Leeman brengt daarbij concrete ervaringen in vanuit  MEN Windesheim en onderzoekswerk samen met leraren in het MBO.