Waarderen van diversiteit in een internationale en interculturele context

Door: Angeline van der Kamp, Fontys OSO

De onderwijsraad (2016) stelt, dat ‘…..studenten deel uitmaken van een multiculturele maatschappij die steeds verder globaliseert…Om te kunnen omgaan met de diverse achtergronden van mensen die ze ontmoeten, hebben studenten internationale skills nodig’.

Vanuit deze stellingname onderzoeken we in deze interactieve workshop in hoeverre wij als WOSO-instellingen vormgeven aan ontwikkeling van een internationaal perspectief bij studenten en docenten. Wij pretenderen in onze masters op te leiden tot kritisch reflectieve professionals; in hoeverre wordt de ontwikkeling van beider interculturele bewustwording belicht? Hoe geven wij ruimte aan het waarderen van diversiteit binnen onze opleidingen vanuit een internationaal en intercultureel perspectief? Wat kunnen wij leren van elkaar en het onderwijs in de wereld en van de internationale onderwijsgemeenschap? Aan de hand van landelijk geformuleerde internationale vaardigheden beschouwen we kritisch hoe wij dat zelf uitdragen en in praktijk brengen.