Kenniskring

Leden

Inhoud

De lector en een kenniskring van drie docenten vormen de kern van het lectoraat. Zij doen onderzoek in samenwerking met collega’s, studenten en werkveld. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van kennis met, over en voor de onderwijsprofessional. De gemeenschappelijke basis hiervoor is kennis over professionalisering en verwachtingsvorming door professionals. Ieder kenniskringlid onderzoekt op basis hiervan hoe een bepaald middel kan bijdragen aan meer waardering van diversiteit door de onderwijsprofessional en hoe hij of zij beter kan aansluiten bij de individuele behoeften van leerlingen of studenten.

Ilonka richt zich hierbij op storytelling, Petra op het inzetten van expressieve werkvormen en Angeline op het ervaren en bieden van professionele ruimte

 • Angeline van der Kamp
  Mijn missie: Bijdragen aan onderwijs waar we opleiden voor de snel veranderende toekomst

  Mijn naam is Angeline van der Kamp, ik ben een bevlogen onderwijsconsultant, docent en ontwikkelaar voor een uiteenlopende groep professionals in het onderwijs. Mijn passie is bijdragen aan onderwijs op maat voor iedereen in een veilige leeromgeving met oog en oor voor diversiteit. Iedereen heeft recht op onderwijs, dat aansluit bij de eigen persoonlijke ontwikkelvragen, zodat zij uiteindelijk op eigen kracht hun plek in de maatschappij kunnen vinden en betekenis kunnen geven. Daarvoor zijn geïnspireerde, vrij denkende en vaardige docenten nodig die zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, verantwoordelijke taak en de waarde die zij daarin hebben voor de leerlingen. Binnen het lectoraatsthema ligt mijn focus bij het verschil dat de docent kan maken in het Waarderen van Diversiteit.

  Binnen het lectoraat wil ik mij profileren met het thema creatief denken en creativiteit in onderwijs vanuit de kaders van de 21th century skills. Binnen mijn begeleidings- en docenttaken in de Master EN vormen deze principes de basis, om studenten bewust te maken van hun mogelijkheden, om ‘het beste uit de leerling’ te halen. Voor mij is daarbij: ‘creatief denken in mogelijkheden’ de drijvende kracht vanuit de begrippen verbinden, oplossingsgericht werken, systeem(gericht) denken, reflectief onderzoekend zijn, coachend leiderschap als basishouding aannemen, de dialoog aangaan en coöperatief leren hanteren en faciliteren.

  Met mijn onderzoek hoop ik samen met (onderwijs)collega’s binnen en buiten onze organisatie mijn kennis te verbreden en met een duidelijke visie op leren en ontwikkelen constructief en duurzaam bij te dragen aan toekomstgericht onderwijs. Daarbij houd ik ervan grenzen te verkennen en die soms net even over te gaan, om vervolgens te werken naar praktisch uitvoerbare uitwerkingen in de onderwijspraktijk.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Ilonka van der Sommen
  Mijn missie: Door verhalen te vertellen en vangen in de onderwijspraktijk bijdragen aan de bewustwording van professionals op eigen handelen en denken ten aanzien van verwachtingsvorming naar leerlingen en studenten. Het verhaal begint bij jou!

  Mijn naam is Ilonka van der Sommen. Het thema van het lectoraat spreekt mij in het bijzonder aan door het aspect waarderen. In mijn werk als docent bij Fontys OSO heb ik het geluk dat ik met veel professionals in zowel de opleiding als op de werkvloer in contact kom. Ik ben geïnteresseerd in het verhaal van de leerkracht, de docent en de leerling. Door het inzetten van storytelling en het verbinden van verhalen door de verhaalslag te maken wil ik mij in mijn onderzoek juist hierop richten. Hoe kan Storytelling bijdragen aan bewustwording van de professional op zijn eigen handelen en denken en hoe dit in relatie staat tot de verwachtingsvorming ten aanzien van de leerlingen. In mijn werk ben ik vooral betrokken bij de Master EN modules Autisme en de practitioner. Tevens kom ik in alle typen onderwijs van PO tot MBO en HBO waar ik workshops en trainingen geef. Diversiteit en beeldvorming staan hier bijna als vanzelf centraal. Werken rond beeldvorming door de inzet van het vertellen en vangen van verhalen lijkt beweging in de praktijk te brengen. Ik streef er naar maatschappelijke thema’s in de opleidingen en professionalisering te verweven en bespreekbaar te maken. Thema’s als, seksuele diversiteit/ integriteit, burgerschapsvorming, beeldvorming (autisme) hebben mijn focus.

  Waarderen door storytelling, wat is jouw verhaal!

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Petra Kerstens
  Mijn drive: Expressie, kunst en cultuur als middel bij het creëren van een veilige leeromgeving, waarin leerlingen zich gehoord en gezien weten en waar een brede talentontplooiing  zowel de verschillen als de overeenkomsten bekrachtigt. Schitteren en laten schitteren.

  Mijn naam is Petra Kerstens. Waarderen van Diversiteit is een thema dat me na aan het hart ligt en ik heb een sterke behoefte aan het stevig verbinden van onderzoek en praktijk.  Als docent bij Fontys OSO heb ik ervaring met het verzorgen van een divers scala aan modules gericht op loopbaanbegeleiding, communicatie, oplossingsgericht werken en drama en expressie als orthopedagogisch middel. Ik ben gefascineerd door de mogelijkheden die je als leerkracht hebt om je onderwijs kleur, inhoud en diepgang te geven en hoe je (liefst als team) kunt werken aan een optimale en veilige leeromgeving. Door zowel mijn werk als leerkracht in meerdere vormen van onderwijs als mijn werk als loopbaanadviseur werd ik me bewust van de diversiteit aan mensen, mogelijkheden en kansen.

  Het is mijn overtuiging dat je als leerkracht en als school juist door het waarderen van die diversiteit kunt bijdragen aan het vergroten van kansen. Mijn passie ligt bij kunst en cultuur en in mijn onderzoek wil ik de kracht en waarde hiervan onderzoeken gerelateerd aan het waarderen van diversiteit.

  Binnen dit lectoraat  komt alles mooi bij elkaar en is de cirkel bijna rond. Wat mij betreft nu tijd om daar samen met jou (en anderen) aan te gaan werken.

  Sfeerafbeelding Fontys