Lectoraat

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen in toenemende mate afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachten die gevormd worden over leerlingen. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor al hun leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. De reflectief-onderzoekende houding is een belangrijk thema in beide onderzoekslijnen.
  • Linda van den Bergh
    Mijn missie: door de koppeling tussen onderzoek en praktijk een onderbouwde bijdrage leveren die echt een verschil maakt in de dagelijkse praktijk van leraren, waardoor iedere leerling gewaardeerd en gestimuleerd wordt.

    Mijn naam is Linda van den Bergh. Ik ben mijn loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ik kennis met onderzoek als middel om kennis te ontwikkelen. In mijn promotietraject heb ik praktijkgericht onderzoek gedaan naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren. Onderzoek als middel om te werken aan professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling was vervolgens de rode draad in mijn werk als hoofddocent en onderzoeker. Een lectoraat zie ik als de ultieme plek om de brug tussen de kennis uit onderzoek naar toepassing in de praktijk te bouwen. Over het thema diversiteit is veel kennis ontwikkeld en tegelijkertijd worstelen onderwijsprofessionals in alle sectoren met de vraag hoe zij recht kunnen doen aan al die verschillende onderwijsbehoeften van hun leerlingen of studenten. Het is mijn overtuiging dat de houding en opvattingen van de leraar een grote invloed hebben op de manier waarop hij of zij differentieert tussen leerlingen en op de interacties met leerlingen. Het gaat erom hoe de leraar diversiteit waardeert. In dit lectoraat wil ik samen met mijn collega’s strategieën en tools ontwikkelen door onderzoek in, met en voor de praktijk die leraren handvatten bieden om op een bewuste, reflectieve en onderzoekende manier optimale ontwikkelingskansen te bieden aan al hun leerlingen.

    Sfeerafbeelding Fontys