Bewegen met Artrose

In april 2012 is het RAAK Internationaal project ‘Bewegen met Artrose’ van start gegaan: een samenwerkingsverband tussen Fontys Paramedische Hogeschool, KU Leuven, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, Fysiovisie, McRoberts en Thomas More Kempen.

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen lichaamshouding en kniebelasting tijdens wandelen bij vijftigplussers met knieartrose. Knieartrose is een chronische gewrichtsziekte die leidt tot onder meer pijn, verlies van mobiliteit en hoge sociaaleconomische kosten. Door de vergrijzing van onze samenleving neemt het aantal geregistreerde Nederlandse patiënten naar schatting toe van 600.000 in 2011 tot 840.000 in 2030.

Met behulp van hoogwaardige 3D-registratieapparatuur is vastgesteld dat specifieke aanpassingen aan de lichaamshouding de belasting op de knie sterk kan verlagen. Tevens is vastgesteld dat de optimale houdingsaanpassing per individu verschilt. Deze aanpak biedt een alternatief op het gebruik van hulpmiddelen zoals braces en inlegzooltjes, verlaagt bij velen de pijn en remt mogelijk de progressie van knieartrose.
Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys