Gespreksleidraad

‘Technologie Thuis’

Deze leidraad is een hulpmiddel voor het bespreekbaar maken van kansen en belemmeringen bij het technologiegebruik van zelfstandig wonende ouderen.

De leidraad is gebaseerd op meerjarig wetenschappelijk veldonderzoek onder zelfstandig wonende ouderen (project ‘Langer thuis, wat haal ik in huis’, Fontys Hogescholen).

Gespreksleidraad

Gespreksleidraad Technologie Thuis
Sfeerafbeelding Fontys