Nederlandse samenvatting "Acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen"

Een samenvatting door Sebastiaan Peek

Sebastiaan Peek is docent en onderzoeker Fontys Paramedische Hogeschool (lectoraat Health, Innovations & Technology) en Tilburg University (Tranzo). Sebastiaan heeft een achtergrond in de ICT, en heeft onder andere gewerkt als web ontwikkelaar en technisch consultant. Later is hij zich gaan richten op psychologie, en dan met name op hoe technologie al dan niet kan aansluiten bij (behoeften van) de mens.

Wereldwijd vergrijst de bevolking in een rap tempo. Wanneer we naar Nederland kijken, dan is de prognose dat binnen 25 jaar een kwart van de bevolking zal bestaan uit 65-plussers. Nieuwe technologie kan het leven van deze ouderen een stuk aangenamer maken, maar technologie kan ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Tegenwoordig wordt er veel verwacht van technologie als hulpmiddel om ouderen te helpen bij het zelfstandig wonen.

Maar wat zorgt er nu voor dat een ouder iemand technologie in huis neemt of krijgt? En wat zorgt ervoor dat hij of zij technologie wil en kan gebruiken? In dit document wordt de laatste wetenschappelijke kennis op dit vlak op een toegankelijke manier besproken.

Nederlandse samenvatting

Acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen
Sfeerafbeelding Fontys