Onderzoek en innovatie

Kennispartner voor de paramedische zorg

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) geeft onderzoek een belangrijke plaats. In nauwe synergie met onderwijs en met focus op drie thema’s werkt FPH aan het vergroten van haar bijdrage aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in het algemeen en de paramedische beroepen in het bijzonder.

Twee lectoraten overkoepelen (Health Innovations and Technology (HIT) en Decision Support who CARE’s (DSwC) de drie thema’s. De uitvoering van de onderzoeksprogramma’s vindt plaats in profileringsteams. In deze teams werken de lectoren met verschillende expertisegebieden, docent-onderzoekers en studenten van alle FPH opleidingen samen aan het beantwoorden van onderzoeksvragen. Bij de uitvoering van onderzoeksprojecten zijn in de meeste gevallen werkveld en andere externe partijen betrokken. Vaak betreft het regionale samenwerkingspartners, soms zijn het nationale of internationale partners. De onderzoeksprogramma’s zijn regelmatig instituutsoverstijgend. Dan werken we samen binnen de infrastructuur van het Fontys zwaartepunt TEC for Society.

Thema's

Actueel

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder
Sfeerafbeelding Fontys

Zorgprofessional van de toekomst

Onderzoek is bij FPH een unieke wisselwerking tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk. Studenten worden gestimuleerd om hun onderzoekende houding te versterken. Zo vormt onderzoek een rode draad in ons curriculum en zijn studenten goed voorbereid om een afstudeeronderzoek te doen. Afstudeeronderzoeken die weer aansluiten bij de vraagstukken in deze regio. Ze leren echte problemen uit de praktijk en in de praktijk te onderzoeken. Niet alleen vóór maar juist mét externe partners.