Inbedding in het onderwijs

Binnen het vierjarige project hebben in de afgelopen jaren ruim 225 studenten deelgenomen:

  • Vierdejaarsstudenten vanuit meerdere opleidingen hebben deelgenomen binnen het project in het kader van hun afstuderen en/of vrije profilering (Logopedie, Fysiotherapie, Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Dit heeft geresulteerd in ruim 50 afstudeerscripties, waarvan enkele in samenwerking met de studenten reeds gepubliceerd zijn in. Het merendeel van deze projecten is direct begeleid door Stijn Deckers. Yvonne van Zaalen trad hierbij vaak op als opdrachtgever. Een samenvatting van de verschillende scripties is hier te vinden.
  • Tweedejaars studenten Logopedie hebben jaarlijks deelgenomen aan het project. Zij kregen de opdracht om één of twee kinderen met een meervoudige beperking thuis of op school te bezoeken en een testbatterij of observatie-instrument af te nemen om de communicatieve mogelijkheden in kaart te brengen. Hierdoor zijn jaarlijks zo’n 45 tweedejaars studenten in contact met de doelgroep kinderen met een ernstige communicatieve beperking, het onderwerp ondersteunde communicatie.
  • Inzichten uit het project zijn gepresenteerd op bijeenkomsten voor alle paramedische opleidingen op FPH (logopedie, fysiotherapie, medische beeldvorming, podotherapie en orthopedische technologie). Daarnaast zijn presentaties gegeven aan studenten binnen de minor EGT (samenwerking tussen verpleegkunde, ICT, engineering, psychologie en de paramedische opleidingen). De belangrijkste leeropbrengst van deze presentaties is dat beroepsprofessionals in opleiding zich bewust zijn geworden van het beoordelen van de mogelijkheden van personen met een beperking en de toegevoegde waarde van Ondersteunde Communicatie.
Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys