Opbrengsten

Het project heeft een aantal producten en inzcihten (op)gebracht:

 • Folders
 • Routekaart
  Sfeerafbeelding Fontys

  Binnen het project is consensus bereikt over een methode om te komen tot een gewogen keuze voor Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen voor kinderen en jongeren die moeizaam, nauwelijks of niet spreken. Hiervoor is een routekaart ontwikkeld voor het komen tot het meest adequate communicatie-ondersteunende hulpmiddel voor kinderen en jongeren. Om de consensus tussen de verschillende zorgprofessionals te bereiken heeft de projectgroep de International Classification of Functioning, Disability and Health Child and Youth version gebruikt. Voor het traject van hulpvraag tot verstrekking en aanpassing van communicatiehulpmiddelen is een roadmap ontwikkeld. Door deze betere afstemming en vastleggen van verwachtingen naar elkaar, kan de hulpmiddelenzorg verbeterd worden, met uiteindelijk betere zorg voor deze zeer kwetsbare groep. De roadmap is hier te downloaden.

 • Assessment
  Sfeerafbeelding Fontys

  Er bestaat een grote behoefte aan het ontwikkelen van middelen voor de diagnostiek en besluitvorming voor therapie bij jonge kinderen met ontwikkelingsstoornissen op het gebied van communicatieve vaardigheden. De Communicatie Matrix en het Communicatieve Intentie Onderzoek zijn beoordelingsinstrumenten, die ontwikkeld zijn om nauwkeurig te bepalen hoe en in welke stadia van de vroege expressieve communicatie een persoon ( kind of lager functionerende volwassene) zich bevindt. Binnen het project ‘Praten kan ik niet… maar communiceren wil ik wel!’ zijn dit erg waardevolle instrumenten gebleken om de communicatieve vaardigheden in kaart te brengen, zeker bij de groep kinderen en jongeren met een (ernstige) meervoudige beperking. Zowel professionals als ouders gaven aan dat deze instrumenten een goed beeld gaven van hun kind en een zeer inzichtelijk profiel bieden. Meer informatie over de Communicatie Matrix en het Communicatieve Intentie Onderzoek is hier te vinden.

 • Communicatieweekenden

  Communicatieweekenden

  Voor ouders die de behoefte hebben om hun kind nóg beter te kunnen begrijpen en de communicatiemogelijkheden uit te willen breiden, is Stijn Deckers vanuit de Fontys Paramedische Hogeschool in samenwerking met Stichting Wigwam in 2014 gestart met de organisatie van unieke communicatieweekenden. Tijdens deze weekenden verblijft een gezin in een volledig aangepast en ingericht wigwamvakantiehuisje. Voor de ouders worden er presentaties en workshops gegeven door o.a. orthopedagogen, logopedisten en/of communicatiedeskundigen met jarenlange expertise in het werken met kinderen met een (meervoudige) beperking. De inhoud van het programma wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vragen en behoeften van de deelnemende ouders. Deze poster geeft een goede impressie van het programma en de sfeer. Deze poster geeft een goede impressie van het programma en de sfeer.

  Voor ouders die de behoefte hebben om hun kind nóg beter te kunnen begrijpen en de communicatiemogelijkheden uit te willen breiden, is Stijn Deckers vanuit de Fontys Paramedische Hogeschool in samenwerking met Stichting Wigwam in 2014 gestart met de organisatie van unieke communicatieweekenden. Tijdens deze weekenden verblijft een gezin in een volledig aangepast en ingericht wigwamvakantiehuisje. Voor de ouders worden er presentaties en workshops gegeven door o.a. orthopedagogen, logopedisten en/of communicatiedeskundigen met jarenlange expertise in het werken met kinderen met een (meervoudige) beperking. De inhoud van het programma wordt zoveel mogelijk afgestemd op de vragen en behoeften van de deelnemende ouders. Deze poster geeft een goede impressie van het programma en de sfeer.

  Terwijl de ouders workshops en presentaties volgen, wordt er voor alle kinderen met én zonder een beperking een leuk en op de doelgroep aangepast activiteitenprogramma georganiseerd door zeer gemotiveerde begeleiders. Ook worden gezamenlijke opdrachten voor ouders en kinderen aangeboden, waar ouders de ‘theorie’ in de praktijk gaan brengen. Studenten van de paramedische hogeschool worden actief ingezet in de observatie, assessment en training tijdens dit weekend. Tot nu toe zijn er twee weekenden georganiseerd. Zo hebben wij begin oktober 2015 een weekend georganiseerd voor gezinnen met het Pitt Hopkins Syndroom. Een beschrijving van dit weekend met reacties van ouders is hier te vinden.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Publicaties

  Naar aanleiding van het project is het boek ‘Praten kan ik niet …, maar communiceren wil ik wel’, geschreven, onder redactie van Yvonne van Zaalen en Stijn Deckers. Dit boek is een bundeling van verschillende projectopbrengsten en biedt professionals in de praktijk, maar ook ouders, handvatten om de communicatie bij deze complexe doelgroep te ondersteunen. Een overzicht van publicaties (artikelen en presentaties) is hier te vinden.

  Bent u geïnteresseerd in een of meerdere van deze publicaties, neemt u dan contact op met Stijn Deckers (stijn.deckers@fontys.nl) of Yvonne van Zaalen (y.vanzaalen@fontys.nl).

  Sfeerafbeelding Fontys