Partners

Partners

Binnen het project is een duurzaam samenwerkingsverband aangegaan met kennis- en zorginstellingen (in de regio), patiëntenverenigingen en leveranciers van communicatiehulpmiddelen. Projectpartners zijn hieronder weergegeven. Ook is er nauw samengewerkt met Fontys OSO: Master SEN en Hogeschool Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek. Wij willen Stichting Innovatie Alliantie nadrukkelijk bedanken voor het mogelijk maken van dit project.

Sfeerafbeelding Fontys

Dankwoord

Toen wij in 2011 de titel bedachten van ons project waren wij op zoek naar een titel die de kern van het probleem in één keer zou weergeven. Deze titel doet dat zeker. Als ouder, neef, buurvrouw, opa therapeut of leerkracht van een kind wil je niet alleen voor het kind zorgen, maar je wilt ook op een manier weten of het kind tevreden en gelukkig is. Ieder mens heeft behoefte aan communicatie met de mensen om hem of haar heen. Deze behoefte is alleen niet om te zetten in een communicatieve intentie als de gezondheidstoestand te zwak is. Het lichaam kiest immers eerst voor overleven. Maar zodra er fysieke mogelijkheid is tot contact, heeft een mens de behoefte aan communicatie.

In onze huidige snelle maatschappij zijn wij gewend om in gesproken of geschreven taal snel op elkaar te reageren. Veel mensen gaan er, onterecht, vanuit dat iedereen wel leert praten, als hij maar lang genoeg oefent. Toch zijn er velen die nooit zullen kunnen spreken, of waarbij het spreken zo lastig verstaanbaar of te begrijpen is, dat ondersteuning van de communicatie nodig is. Deze ondersteuning kan gegeven worden met behulp van technische hulpmiddelen, maar ook met gebaren, symbolen enzovoort.
Hoe, en vooral, wanneer en door wie de blokkade in de communicatie van kinderen met mensen in hun omgeving het best onderzocht en gestimuleerd kan worden was en is een moeilijk te beantwoorden vraag. Vanuit dit project willen we (a) kennis delen over de processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de communicatieve competentie, (b) duidelijk maken hoe het (logopedische) onderzoek/de observatie uitgevoerd en geïnterpreteerd kan worden, en (c) richtlijnen te geven voor de verslaggeving en het overleg tussen belangrijke communicatiepartners van het kind. We hopen een bijdrage te leveren aan de complexe zoektocht die vele ouders van kinderen die niet tot nauwelijks spreken doorlopen samen met de behandelaars, leerkrachten en hulpmiddelen adviseurs.

Op deze plaats spreken wij onze dank uit aan alle kinderen, hun ouders en zorgprofessionals, die betrokken waren in het project. Dat ouders in een voor hen toch zo roerige tijd de moed hebben gehad om elke keer weer alle vragenlijsten in te vullen, hun kind te laten onderzoeken en filmopnames te maken geeft ons een gevoel van oprechte bewondering en respect.
Dank ook aan alle studenten (Logopedie, Fysiotherapie, Podotherapie van de Fontys Paramedische Hogeschool, Logopediewetenschap en Linguïstiek Universiteit Utrecht, Neuropsychologie Universiteit Leiden, Social Work van Hogeschool Zuyd, Logopedie Hogeschool Groningen en Master Taalkunde Universiteit Groningen, Master SEN Hogeschool Fontys, Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen). Jullie onderzoek binnen deze uitdagende doelgroep was niet makkelijk, maar jullie hebben wel een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de projectopbrengsten.
Ook dank aan alle partners in het project. Bedankt voor de samenwerking van de afgelopen jaren. We vertrouwen er op dat het netwerk van kennis en vertrouwen dat we samen hebben opgebouwd ook de komende jaren veel nieuwe inzichten zal opleveren binnen nieuwe projecten rond communicatie en interprofessionele samenwerking bij complexe zorgvragen.

Eindhoven, 3 november 2015.

Yvonne van Zaalen, associate lector
Stijn Deckers, docent-onderzoeker