Terugkoppeling naar opleidingen en de praktijk

Om mensen met een communicatieve beperking beter te kunnen ondersteunen in hun communicatiebehoefte is naar aanleiding van het project ook in het onderwijs inmiddels het een en ander veranderd. Studenten op de opleidingen Logopedie, Fysiotherapie, Master Speciale Onderwijszorg, Pabo en Sociaal Pedagogische Hulpverlening kregen voorheen weinig kennis overgedragen over deze specifieke doelgroep, en over communicatie(ondersteuning) in het algemeen. Via presentaties, bijeenkomsten en cursussen wordt deze kennis en kunde op peil gebracht. Dat is hard nodig, want in de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat wanneer jongeren eenmaal een hulpmiddel toegewezen hebben gekregen, zij nauwelijks worden getraind in het gebruik ervan, laat staan dat wordt geëvalueerd of het hulpmiddel wel doet wat het zou moeten doen. Een van de opbrengsten van het project is een onderwijsmodule rondom Ondersteunde Communicatie bij kinderen/jongeren met een meervoudige beperking, die begin 2016 aangeboden zal worden aan de verschillende opleidingen binnen én buiten Fontys. In het voorjaar van 2016 zal door Yvonne van Zaalen en Stijn Deckers op FPH een post-HBO cursus worden verzorgd, opgebouwd rondom project-opbrengsten, voor logopedisten, pedagogen, leerkrachten en andere betrokkenen. De flyer voor deze cursus is hier te vinden.