Verwijderen

Doel van het project

Rol van 3D gangbeeldanalyses inzichtelijk maken

3D gangbeeldanalyses geven een gedetailleerd, objectief beeld van het looppatroon. Dit onderzoeksproject bekijkt hoe 3D gangbeeldanalyses kunnen bijdragen aan een vroegtijdige opsporing en behandeling van relapse klompvoeten. Hiervoor koppelen we de resultaten van 3D gangbeeldanalyses aan klinische resultaten en door de patiënt ervaren functionele beperkingen. Daarnaast zetten we 3D gangbeeldanalyses in om het effect van deze patiënt-specifieke behandeling te evalueren.

Gezamenlijk, multidisciplinair initiatief

Dit SIA-RAAK project is een gezamenlijk initiatief van Fontys Paramedische Hogeschool en de orthopedie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Máxima Medisch Centrum. Studenten van Fontys Paramedische Hogeschool en diverse andere Fontys opleidingen onderzoeken samen met docenten, professionals uit de zorg, het bedrijfsleven en branchepartners of het mogelijk is om afwijkingen in het looppatroon en de kuitspieren te detecteren en welke behandeling het beste is voor patiënten met een relapse klompvoet. Hierbij kijken zij ook naar een mogelijke rol voor de kinderfysiotherapeut en orthopedisch schoenmaker.