Afstuderen

Hoe kijken oud studenten terug op hun afstudeeronderzoek?

Afgelopen studiejaar zijn er elf studenten afgestudeerd binnen dit onderzoeksproject. De studenten vertegenwoordigden drie verschillende opleidingen, namelijk Fysiotherapie, Medische Beeldvormende en Radiologische Therapie (MBRT) en Mens & Techniek – differentiatie Orthopedische Technologie.

In het eerste half jaar werkten Rens Ravensteijn, Jop Wammes, Alparslan Durmus (allen Fysiotherapie) en Sieta Ludema (Mens & Techniek) aan hun afstudeeronderzoek. Op het eerste afstudeersymposium hebben Rens Ravensteijn en Sieta Ludema hun afstudeeronderzoek succesvol afgerond. Gevolgd door Jop en Alparslan die in het tweede halfjaar zijn afgestudeerd.

Rens heeft met zijn onderzoek gezorgd voor de eerste resultaten op gebied van echografie en het volume van de kuitspier.

“Het is een onderzoek waar ik veel van heb geleerd. De samenwerking van verschillende disciplines binnen het project in combinatie met goede begeleiding en enthousiaste medestudenten zorgde voor een goede leeromgeving. Ik had nog geen eerdere ervaring met een groot onderzoek als dit en heb er dermate veel van geleerd. Ook was het goed te combineren met mijn topsportverplichtingen ” Aldus Rens Ravensteijn.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sieta Ludema heeft al eerder haar eerste resultaten mogen delen tijdens de werkveldbijeenkomst van de opleiding van Mens en Techniek, waar zij nu haar volledige project gericht op verschillen in enkel- en kniekinetica heeft afgrond.

Sieta Ludema: "Deelname aan het project was leuk maar ook leerzaam. Gedurende het onderzoek heb ik me kunnen verdiepen in het gangbeeld van kinderen met een klompvoet. Daarnaast heb ik praktijkervaring opgedaan tijdens de metingen. In samenwerking met de andere onderzoekers binnen het klompvoetproject is het afstudeeronderzoek prettig verlopen. Hoewel ik mijn onderzoek inmiddels heb afgerond, blijf ik graag op de hoogte van de vorderingen. Ik ben erg benieuwd welke resultaten het project zal brengen."

Het tweede half jaar werd er een mooi vervolg gegeven aan de afstudeerprojecten door Heleen van Schelven, Janick van Hal (beide Mens en Techniek), Chantalle Akkerman en Rik Leengoed (beide MBRT).

De mooie woorden van Heleen over ons project geven een goed beeld van onze samenwerking met de studenten en het belang van ons onderzoeksproject.

Heleen: “Het project gaat over kinderen die behandeld zijn aan hun klompvoet en ik heb gekeken of er een verschil was tijdens het gaan in vergelijking met gezonde leeftijdsgenootjes. Helaas hebben diverse behandelde kinderen namelijk last van een terugval en om hier meer inzicht in te krijgen is dit project gestart. Ik mocht samen met een aantal andere studenten de onderzoeksters helpen, waarbij ik me specifiek heb gericht op de heuphoeken. Ik vond het project super interessant en ik heb er met plezier aan mee gewerkt. Met kinderen werken is een van mijn passies en het onderwerp sloot goed aan bij de master die ik ben gaan doen. De metingen waren wat mij betreft dan ook het leukste onderdeel van het onderzoek. De deelnemende kinderen deden niet altijd wat wij wilden, met name op het krachtenplatform uitkomen was soms een echte uitdaging.

Daarnaast willen wij graag een speciale vermelding geven voor Wieteke Lentferink (student Mens & Techniek). Wij hebben een jaar lang samen mogen werken met Wieteke, terwijl zij twee dagen in de week aan haar afstudeerproject werkte. Wieteke heeft een grote bijdrage geleverd aan het project en we willen haar extra bedanken voor het regelen van de vele kindjes voor onze controle groep.  Gelukkig vond Wieteke het zelf ook leuk om met ons project aan de slag te zijn.“Meewerken aan het onderzoek was heel interessant. Ieder onderzoek heeft zo zijn aandachtspunten zoals de moeilijkheid van het werven van kinderen, maar ook het leren werken met complexe software en hoe zelf daar de juiste data uithaalt. Om het beste uit het onderzoek te halen verandert er gedurende het onderzoek ook soms wat. Dit geeft een extra uitdaging. Wat ik daarnaast juist zo leuk vond aan het afstudeeronderzoek was de interactie met het kind tijdens de metingen, daardoor wist ik weer waarom het zo hard nodig is om het te onderzoeken.

Als laatste zijn Indy van Loon en Verna van den Brink (beide Mens & Techniek) afgestudeerd op hun eigen afstudeerproject, een zelf ontworpen en gemaakt hulpmiddel, dat direct gerelateerd is aan ons onderzoeksproject. Indy en Verna hebben op verzoek van Arnold Besselaar de VROEM ontwikkeld. De VROEM maakt gebruik van een mechaniek waardoor de dorsaal- en plantairflexie hoek gemakkelijk gemeten kan worden bij jonge kinderen. In hun afstudeerprojecten is de betrouwbaarheid en validiteit van de VROEM getest.

Heleen van Schelven Heleen van Schelven

Janiek van Hal Janiek van Hal

Indy van Loon Indy van Loon

Chantalle Akkerman Chantalle Akkerman