ShoQR

Wat houdt het project in?

ShoQR is een werkend prototype van een meetsysteem waarmee de schokdempende eigenschappen van de benen kunnen worden gemeten. Schokdemping is gerelateerd aan gewrichtsbelasting en van groot belang in gezondheidszorg en sport. Overbelasting door herhaaldelijke impact (schokken) kan leiden tot onder meer stressfracturen, shin splint, kraakbeenafbraak en lage rugklachten. In de praktijk wordt schokdemping nog niet gekwantificeerd, al zou dit wel voordelen kunnen bieden t.a.v. blessurepreventie, remming van artroseprogressie, optimalisatie van schoeisel of loophulpmiddelen (prothesen, orthesen, braces, steunzolen, etc.), wetenschappelijk onderzoek in de thuissituatie, monitoring van patiënten door de therapeut, en meer.

Hoewel de schokdempende werking van bijv. schoeisel, inlegzolen en prothesen vaak wordt geëvalueerd a.d.h.v. materiaalonderzoek, zou men niet zozeer geïnteresseerd moeten zijn in de eigenschappen van het product, maar in het effect van zo’n product op het lichaam. Een biomechanisch perspectief op de bijdrage van schoeisel op schokdemping laat zien dat materialen onder de voet hier nauwelijks aan bijdragen, maar dat het de mens zelf is die deze demping effectief weet te bewerkstelligen.

Zelden wordt echter (het effect van) schokdemping aan de persoon zélf gemeten (of überhaupt besproken!). Het ontbreekt hierbij aan twee zaken: laagdrempelige en objectieve kwantificatie van schokdemping, en biofeedback op beweging waarmee de schokdempingscapaciteit kan worden geoptimaliseerd.

Het ShoQR-project stelt zich daarom twee doelen:

  1. Schokdemping aan het lichaam meten via draagbare sensoren waarmee de gebruiker laagdrempelig en real-time inzicht krijgt in zijn schokdempings-vermogen en deze data kan delen met bijv. de therapeut.
  2. Beweegfactoren die de dempingscapaciteit bepalen moeten inzichtelijk worden gemaakt voor de gebruiker, t.b.v. evaluatie en verbetering van het beweegpatroon.

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Tim Gerbrands

t.gerbrands@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys