Shoe-TIMeS

Wat houdt het project in?

Shoe-TIMeS is de werktitel van een tweejarige RAAK-SIA project waarin onderwijs, zorgpartners en bedrijfsleven op zoek gaan naar mogelijkheden om die druk- en schuifkrachten in beeld te brengen. Als dit lukt, kunnen zorgprofessionals een probleem als diabetisch ulcus tijdig herkennen of zelfs zien aankomen. En tijdig een actie inzetten om dergelijke voetproblemen te voorkomen.

In de media

Shoe-TIMes als good practice in wetenschapsbrief OCW

‘Nieuwsgierig en betrokken’ zo heet de notitie die minister Van Engelshoven van Onderwijs, cultuur en wetenschap op 28 januari 2019 aan de Tweede Kamer aanbood. “De verwevenheid van onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen is een belangrijke kracht van ons stelsel. Alleen door die verwevenheid kan Nederland een kweekvijver en haven voor talent zijn. Door de verbinding met onderzoek ontwikkelen studenten in Nederland een onderzoekende houding, leren ze creatief denken en worden ze gestimuleerd om nieuwe wegen te verkennen.” In de notitie is ook aandacht voor het onderzoek aan hogescholen. “Hogescholen kiezen een eigen oriëntatie in hun onderzoek waarmee ze met het praktijkgericht onderzoek een onmisbare positie innemen in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Dit onderzoek is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de hbo afgestudeerden, op het responsief houden van het onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk.”
Op bladzijde 48 van de wetenschapsbrief wordt het project Shoe-TIMes als good practice genoemd van publiek private samenwerking in het hoger (beroeps) onderwijs!

Sfeerafbeelding Fontys

Vraag het ons

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader ons!

Fred Holtkamp

f.holtkamp@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

Geert-Jos van der Maazen

g.vandermaazen@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys