Partners

De RISE-cohort-studie wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht Hersencentrum, de Julius Gezondheidscentra, Fontys en de HU. Het CVA netwerk Eindhoven – de Kempen participeert binnen het onderzoek. Daardoor kunnen mensen na een beroerte adequaat gevolgd worden. Daarnaast zijn 4 ziekenhuizen betrokken: het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Sint Jans Gasthuis in Weert en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De RISE-cohort-studie wordt uitgevoerd met subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).