Technologie voor dysfagie

Hieronder krijg je een voorproefje met het afstudeerproject van Annelotte de Jong en haar literatuur onderzoek naar de diagnostiek van een slikstoornis, ofwel dysfagie, en de mogelijke verbetering ervan.

Voor gezonde mensen is slikken een vanzelfsprekend iets, maar voor mensen met een neurologische aandoening zoals een beroerte, Parkinson of een degeneratieve aandoening kan veilig slikken een groot probleem zijn. Zijn er technologische en/of instrumentele methoden die de diagnostiek van een slikstoornis, ook wel dysfagie genoemd, kunnen verbeteren? Student logopedie Annelotte de Jong dook de literatuur in om daar achter te komen.