Gestratificeerde blended fysiotherapie voor patienten met nek en/of schouderklachten

Wat houdt het project in?

Patiënten met nek- en/of schouder klachten ervaren pijn en een verminderd fysiek functioneren, resulterend in hoge directe en indirecte gezondheidszorg kosten. De behandeling van deze klachten kan verbeterd worden door de zorg te personaliseren op de individuele behoeftes van de patiënt. De volgende instrumenten kunnen bijdragen aan het personaliseren van fysiotherapeutische zorg.

1. Het Blended Fysiotherapie Instrument kan gebruikt worden om de aanbiedingsvorm van fysiotherapie te personaliseren. Dit instrument bepaalt of een patiënt geschikt is om een blended behandeling te ontvangen en, zo ja, in welke mate een patiënt meer of minder face-to-face zorg nodig heeft naast begeleiding via de digitale weg.

2. Het STarT Instrument kan gebruikt worden om de inhoud van fysiotherapie bij patiënten met nek- en/of schouderklachten te personaliseren. Door per patiënt in kaart te brengen wat iemands risico op het ontwikkelen van chronische klachten is (laag, gemiddeld of hoog), kan de fysiotherapeut op basis hiervan passende zorg bieden.

Een voorbeeld van evidence-based blended fysiotherapie is e-Exercise. Binnen e-Exercise worden face-to-face fysiotherapie behandelingen geïntegreerd aangeboden met een digitale applicatie. Binnen dit project zal e-Exercise worden uitgebreid met modules voor patiënten met nek- en/of schouder klachten.

Dit project heeft als doelstelling om de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten te verbeteren door de vorm en de inhoud te personaliseren op de behoeftes van de individuele patiënt. Er wordt gekeken welke patiënten geschikt zijn voor blended zorg en zo ja, hoe die blended behandeling er dan uit moet zien per individu. De centrale onderzoeksvraag binnen dit project is: wat is de haalbaarheid en (kosten-)effectiviteit van gestratificeerde blended fysiotherapie in vergelijking met reguliere fysiotherapie voor patiënten met nek- en/of schouderklachten binnen de eerste lijn?

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Dr. Martijn Pisters

m.pisters@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys