PARASOL

Wat houdt het project in?

De PARASOL studie onderzoekt een zorgprogramma ter preventie van chroniciteit bij patiënten met matige SOLK. Gebruikmakend van panel management worden mensen met matige SOLK geïdentificeerd in de huisartsenpraktijk en proactief benaderd voor de PARASOL behandeling. Het geïntegreerde en blended zorgprogramma bestaat uit online zorgmodules en enkele face-to-face behandelingen die gedurende twaalf weken worden aangeboden door de fysiotherapeut en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

Doel

Doel van het programma is om bij mensen met matige SOLK chroniciteit te voorkomen. Door het blended zorgprogramma willen we zelfmanagement stimuleren. De patiënt kijkt bijvoorbeeld informatiemodules over factoren die de klachten negatief kunnen beïnvloeden thuis. De behandelaars maken vervolgens de koppeling naar de persoonlijke situatie van de patiënt.” De mix van eHealth en persoonlijke gesprekken is bedoeld om het inzicht bij de patiënt te vergroten en zelfmanagement en een actieve levensstijl te stimuleren.

Sfeerafbeelding Fontys

Vraag het ons

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader ons!

Drs. Suze Toonders

s.toonders@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Dr. Martijn Pisters

m.pisters@fontys.nl

Drs. Els van Westrienen

e.vanwestrienen@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys