Positieve gezondheid

Wat houdt het project in?

Positieve Gezondheid neemt een centrale plaats in op de Sociale Agenda Limburg 2025. Limburg wordt gezien als de proeftuin voor de operationalisering van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarbij is het motto: ‘Het nieuwe denken is doen’. Deze aanpak probeert een voorbeeld te zijn voor de bestuurlijke en sociale innovatie die voor Limburg in verschillende rapporten als noodzakelijk wordt gezien. Het actiecentrum geeft vorm aan deze ambitie en doet dit door middel van inspireren en het bundelen, versnellen en borgen van kennis en ervaring. Het actiecentrum biedt ondersteuning aan organisaties die met concrete activiteiten aan de slag gaan, zoals gemeenten, ziekenhuizen, huisartsenorganisaties, thuiszorgorganisaties, kennisinstelling, etcetera. Fontys FPH neemt sinds april 2018 deel aan het actiecentrum.

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!