Achtergrond

Scholingsbehoefte

Diverse organisaties gaan, of zijn reeds aan de slag gegaan met positieve gezondheid. Dit resulteert in een grote behoefte aan scholing. Dit betekent scholing rondom het theoretische concept van positieve gezondheid, het voeren van het andere gesprek maar vooral ook de relatie van positieve gezondheid naar de eigen praktijk. Wat kan ik ermee als professional? Hoe kan ik dit toepassen in mijn praktijk?

De vraag om scholing komt vanuit diverse hoeken.

  • Individuele (zorg)professionals die positieve gezondheid een interessant onderwerp vinden om zich in te verdiepen (verkenning van het onderwerp, accreditatie essentieel).
  • Individuele (zorg)professionals die positieve gezondheid toe willen gaan passen in de eigen praktijk (basiskennis+ verdieping naar de individuele praktijk)
  • Organisaties die de omslag willen maken naar een positief gezonde organisatie en daardoor een (groot)deel van het personeel willen scholen (basiskennis + verdieping naar de praktijk, noodzakelijke organisatorische veranderingen)
  • Opleidingen die positieve gezondheid als leerlijn willen inzetten in het onderwijs (basiskennis + casuïstiek uit de eigen praktijk, praktijkopdrachten zodat studenten ermee aan de slag kunnen gedurende stage en afstuderen/ ervaringsleren en waarmee we een doorlopende leerlijn creëren gedurende de opleiding)

Het aanbod moet afgestemd zijn op de verschillende doelgroepen. Met andere woorden, er is behoefte aan scholing op maat.

Blended onderwijs

Onderwijs op maat wordt geboden door gebruik te maken van een mix van methodieken.

  • Een online module (gestandaardiseerd) voor het opdoen van basiskennis over positieve gezondheid en methodieken voor het voeren van het andere gesprek.
  • Verdieping naar de individuele praktijk door middel van intervisie bijeenkomsten. Dit kunnen centrale intervisie bijeenkomsten zijn (op Fontys locatie voor individuele cursisten) of intervisiebijeenkomsten op locatie (indien er meerdere cursisten uit een organisatie deelnemen).
  • Een database met praktijkopdrachten en een diversiteit aan casuïstiek waar studenten in het onderwijs mee aan de slag gaan en mee kunnen nemen naar de praktijk.
  • Terugkomdagen/kennisbijeenkomsten voor het borgen van kennis en het uitwisselen van ervaringen (op Fontys locatie of ‘in company’).

Doelgroep

De module is discipline onafhankelijk, dit betekent dat professionals vanuit een diversiteit aan disciplines kunnen deelnemen aan de module. Doel is professionals vanuit verschillende achtergronden aan elkaar te koppelen, zodat ze van elkaars praktijk kunnen leren en een bredere kijk ontwikkelen op de toepassing van positieve gezondheid. De uitdaging is een diversiteit aan praktijkcasussen te creëren waarmee cursisten aan de slag gaan. Het idee is om samen met de praktijk te bouwen aan een database met voorbeelden en casussen. Dit om de slag naar de praktijk zo klein mogelijk te maken.  

Professionals kunnen vanuit een verschillende niveau instromen (MBO-HBO-Universitair geschoold). Kennis- en praktijk toetsen zijn in eerste instantie niveau onafhankelijk. In een latere fase kan gekeken worden of het nodig is hierin niveaus aan te brengen.

Positieve gezondheid:

Het team Limburg Positief Gezond