Partners

De module wordt ontwikkeld door Fontys FPH in samenwerking met het Institute for Positive Health en Skillstown.