Partners

De RISE-cohort studie werd uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie, een samenwerkingsverband van het UMC Utrecht Hersencentrum, de Julius Gezondheidscentra, Fontys en de HU. Het CVA-netwerk Eindhoven – de Kempen participeerde binnen het onderzoek. Daardoor konden mensen na een beroerte adequaat gevolgd worden. Daarnaast waren 4 ziekenhuizen betrokken: het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, het Sint Jans Gasthuis in Weert en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De RISE-cohort studie werd uitgevoerd met subsidie van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).