e-Exercise Lage Rugpijn

Wat houdt het project in?

Onderzoek naar de meerwaarde van het ‘blended’ aanbieden van gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening bij mensen met lage rugpijn.

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht in de fysiotherapiepraktijk en heeft een aanzienlijke sociaaleconomische impact. Maar liefst 39% van de volwassen populatie krijgt minstens één keer in zijn leven te maken met een episode van lage rugklachten. Onderzoek laat zien dat gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening de (kosten)effectiviteit van de behandeling ten goede komt. De grootste uitdaging ligt echter in het bereiken van duurzame gedragsverandering bij de patiënt. Onderzoek laat namelijk zien dat de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling in grote mate afhankelijk is van de mate waarin patiënten bewust hun gedrag en levensstijl veranderen en geadviseerde oefeningen, beweeggedrag en zelfmanagement vaardigheden (blijven) opvolgen. Het probleem is echter dat therapietrouw vaak relatief laag is. Eerder onderzoek heeft laten zien dat therapietrouwe patiënten (t.a.v. geadviseerde oefeningen, beweeggedrag en zelfmanagement vaardigheden) een lager risico hebben op nieuwe episodes van rugpijn.

E-health, geïntegreerd binnen de reguliere ‘face-to-face’ behandeling, biedt nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen en de patiënt te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Dergelijke e-Health applicaties zijn nog zeer beperkt voorhanden en worden nog weinig gebruikt. Het UMC Utrecht heeft onlangs e-Exercise Lage Rugpijn ontwikkeld in samenwerking met NIVEL, HelloFysio, en de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Patiënten, fysiotherapeuten, en experts waren hierin nauw betrokken. Momenteel wordt in een pilot studie de toepasbaarheid en bruikbaarheid onderzocht van deze blended interventie waarin een e-Health en fysiotherapie geïntegreerd worden aangeboden.

Het consortium wil e-Exercise Lage Rugpijn in het beoogde RAAK Pro project op basis van de pilot studie verbeteren en in een cluster gerandomiseerde trial de (kosten-)effectiviteit op de korte en lange termijn onderzoeken in vergelijking met gebruikelijke zorg (conform huidige richtlijn). Naar verwachting is de blended interventie (kosten-) effectiever in het verbeteren van pijn, fysiek functioneren, en het stimuleren van therapietrouw en zelfregie. Daarnaast zal naar verwachting de kans op nieuwe episodes van rugklachten verminderen.

Vraag het ons

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader ons!

Sfeerafbeelding Fontys

Drs. Tjarco Koppenaal

t.koppenaal@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Dr. Martijn Pisters

m.pisters@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

In de media

Nieuwsbrief e-Exercise Lage Rugpijn