SoCaTel HACKATHON: Transforming Ageing

30 januari 2020

'Langer en gelukkig thuis wonen' - SoCaTel HACKATHON: Transforming Ageing

Fontys Paramedische Hogeschool

De vergrijzing binnen onze samenleving gaat sneller dan voorheen. Dit is aan de ene kant te wijten aan de toename van de levensverwachting (we genieten van een langere levensduur) en aan de andere kant het gevolg van lage geboortecijfers. Het is in toenemende mate noodzakelijk dat burgers worden betrokken bij het verlenen van zorgdiensten voor oudere volwassenen met zorgbehoeften, aangezien dit een probleem is dat ons allen aangaat.

Dit is de context waarin het Europese project SoCaTel (Horizon2020) dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd speelt. SoCaTel streeft ernaar om betere zorgproducten en diensten te creëren voor oudere volwassenen door alle stakeholders te betrekken: van zorgontvangers (eindgebruikers), familieleden, professionals, onderzoekers tot beleidsmakers. SoCaTel heeft voor die co-creatie een digitaal platform ontworpen, waarop ideeën voor verbeterde diensten zijn gegenereerd.

'Het doel van deze hackathon is om een zorgproduct te ontwikkelen voor én met oudere volwassenen, gebruikmakend van het SoCaTel platform'

Dit zorgproduct heeft als doel het ouderen mogelijk te maken om lang en gelukkig thuis te kunnen blijven wonen.

Het zorgproduct dat je zult ontwikkelen 

Wij willen dat je een applicatie ontwikkelt die informatie verschaft over alle mogelijke zorgdiensten om het verouderingsproces te bevorderen en te vergemakkelijken. Het is belangrijk om niet alleen het fysieke welzijn van mensen te garanderen, maar ook hun psychische en sociale welzijn. De challenges worden toegelicht op de dag van de hackathon.

Sfeerafbeelding Fontys

Behoefte aan verduidelijking?

Een hackathon is een intensieve, softwaregerichte prototyping en presentatie-uitdaging. Als zodanig word je gevraagd om een prototype te formuleren en verstandig te prioriteren, dan zelf te organiseren en uit te voeren. Hiervoor moet je snel onderzoek doen, resources voorbereiden, code schrijven, bestaande componenten en systemen hergebruiken en tenslotte een presentatie voorbereiden. Dit alles gebeurt in een strak tijdschema. 

Wat houdt het SoCaTel project in?

Fontys is een van de partners in het SoCaTel onderzoeksproject. Dit project betreft het ontwerpen van zorg en welzijnsvoorzieningen in een Europese context (5 landen). De trend is namelijk dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen en om deze trend te ondersteunen is er subsidie toegekend voor het creëren van een platform waar gezamenlijke zorg en welzijnsvoorzieningen aangeboden worden. Dit platform is in co-creatie ontwikkeld wat betekent dat de ouderen en andere stakeholders nadrukkelijk betrokken worden in het ontwerp (design) van het platform.

SoCaTel stelt dan ook een aanpak voor die zich aanpast aan de ouder wordende generatie in Europa, door in het algemeen de toegankelijkheid, flexibiliteit, efficiëntie, transparantie en overdraagbaarheid van sociale- en zorgvoorzieningen te verbeteren vanuit een integraal zorgvisiemodel. In bijvoorbeeld focusgroepen kunnen en worden stakeholders in Nederland betrokken (co-creatie) bij het project waarbij de door Fontys ontwikkelde handleiding als instrument gebruikt wordt. Nadrukkelijk wordt informatie verzameld van de doelgroep ouderen met diverse achtergronden (gezonde ouderen en ouderen met dementie, CVA of Parkinson, de kwetsbare oudere, etc.).

Welke hulpbronnen zijn er?

Voor mensen die moeite hebben met het werken met een computer, zijn tijdens de Hackathon maatjes beschikbaar, die de deelnemers kunnen helpen hun weg te vinden in het SoCaTel-platform. Er zijn ook mentoren beschikbaar, zodat de teams indien nodig vragen kunnen stellen: alleen vragen met betrekking tot langdurige zorg en logistiek zullen worden beantwoord. De mentoren helpen niet bij het ontwerpen of kiezen van de juiste bibliotheek voor een specifieke functie waaraan gewerkt wordt. De gegeven antwoorden zullen worden gedeeld met alle deelnemers om een eerlijke concurrentie te waarborgen.

Wat verwachten wij van de deelnemers?

Oudere volwassenen hebben een centrale rol in deze hackathon. Zij geven aan de ontwerpers informatie over welke behoeften zij hebben en waar deze behoefte aan zal moeten voldoen. Oudere volwassenen kunnen ook dromen of wensen vertellen: “Als dit mogelijk zou zijn, dan zou dat mij helpen om langer en gelukkiger thuis te wonen”. Met nadruk worden zowel gezonde oudere volwassenen als ouderen met beperkingen of belemmeringen uitgenodigd om te participeren. Omdat wij ons kunnen voorstellen dat het voor sommige ouderen niet mogelijk is om de gehele dag aanwezig te zijn, worden zij uitgenodigd aan te geven welke tijdsblokken zij wel aanwezig kunnen zijn.

Programma

8.30u: Aankomst deelnemers

9.00u: Welkom en opening

9.30u: Ontwerpen begint

12.00-13.00u: Lunch

12.45u: De deur gaat open voor stakeholders om vragen aan de deelnemers te stellen

13.00u: Ontwerpen gaat verder

17.45u: Einde van de ontwerpsessie 

18.15u: Presentatie van de jury en pitch-sessies door ieder team (elk 3 minuten)

19.15u: Receptie begint tijdens de beraadslaging van de jury

19.30u: Prijsceremonie en afsluitende speech

20.00u: Einde van de hackathon: alle deelnemers en gasten gaan naar huis

  • (Student-) designers worden gevraagd om hun creativiteit in te zetten. Designers zijn als geen ander in staat om innovatie, creativiteit, technologie, gebruikersbehoeften, esthetiek, maatschappelijke transformatie en zakelijk belang te combineren. Designers kunnen interactieve systemen, producten en diensten ontwerpen die de levens van oudere volwassenen beter, meer sociaal of simpelweg comfortabeler maken.
  • ICT-studenten en professionals hebben een centrale rol in het ontwikkelen van de applicatie. Zij zijn als geen ander in staat om de juiste vragen te stellen aan de oudere volwassenen zodat het juiste prototype kan worden ontwikkeld. Met name ICT-studenten zijn vaardig om informatie te kunnen analyseren en om te zetten in een prototype webapplicatie. Daarbij houden zij rekening met wie de gebruikers zijn en hoe zij het beste met de software kunnen werken.
  • Bedrijven en andere stakeholders. MKB-bedrijven die opereren in het sociale en zorgdomein worden van harte uitgenodigd om de binnen de hackathon ontwikkelde applicaties verder door te ontwikkelen tot bruikbare applicaties voor ouderen. Bedrijven kunnen tijdens de hackathon vragen stellen gedurende het ontwerpproces. Bij sponsoring van de hackathon krijgen zij de mogelijkheid om hun bedrijf te pitchen voor alle aanwezigen.
  • Gezondheidszorgprofessionals zullen binnen het ontwerpteam vooral meedenken vanuit hun expertise op het terrein van het ouder worden, de mogelijkheden van training en behandeling bij oudere mensen en hun inzicht en kennis over bestaande netwerken.

Hoe zal jouw werk worden beoordeeld?

Als de Hackathon is afgelopen, zullen teams hun projecten aan elkaar en aan de juryleden tonen. Jouw team zal 3 minuten hebben om het werk te demonstreren, en wordt aangemoedigd om een demo te presenteren van wat je hebt gebouwd. Dit kan een klikbaar prototype zijn, een laag niveau prototype met alleen wireframes of wat je ook voorstelt. In het geval dat je geen goede demo hebt, kun je een presentatie geven over wat je hebt ontworpen, geprobeerd en geleerd. Omdat de teams voornamelijk worden beoordeeld op wat ze hebben gebouwd, kan het tonen van een demo voordelig zijn, zelfs als de toepassing een beetje kapot is of niet is voltooid. Wees voorbereid op 1 of 2 vragen van de jury.

Om eerlijk te zijn, word je gevraagd om jouw presentaties te uploaden naar een gedeelde map, een USB-stick of om ze per e-mail naar de organisator te sturen voordat de Pitches (korte presentaties) beginnen, waarna er geen wijzigingen mogelijk zijn. De volgorde van de Pitches wordt willekeurig gekozen en je wordt geëvalueerd op criteria variërend van originaliteit tot technische sterkte en Pitch-presentatie.

Hoe kun je de organisatoren bereiken?

  • Yvonne van Zaalen: 06-23851745
  • Fred Holtkamp: 06-51942732
  • Marjon Gevers: 06-57311993

#socatel_co

Prijzengeld

Winnende team (1e prijs): € 1000,-
2e prijs: € 500,-
3e prijs: € 300,-

Sfeerafbeelding Fontys

Routebeschrijving

Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven