Artikelen Podosophia 2015-2018

  1. Wat is praktijkgericht onderzoek? Wat is Evidence Based Practice? Aarts, Sil: Evidence-based practice in de dagelijkse praktijk (ervaring van de zorgverlener, wensen van de patiënt en wetenschappelijk onderzoek spelen een rol bij EBP). No. 3, mei 2015. Pag. 30 en 31.
  2. Van praktijkprobleem naar onderzoeksvraag Aarts, Sil en Eveline Wouters: Van praktijkprobleem naar onderzoeksvraag (casus voetklachten als gevolg van diabetes mellitus; door voldoende, passende literatuur te verzamelen kan een probleemstelling worden verhelderd). No. 4, juli 2015. Pag. 32 en 33.
  3. Het kritisch lezen/beoordelen van een wetenschappelijk artikel (lezen is denk ik voldoende) Aarts, Sil en Eveline Wouters: Leer wetenschappelijke artikelen snel en efficiënt lezen (vaste structuur, bestaande uit een samenvatting, inleiding, beschrijving van de gebruikte methode, de resultaten en een paragraaf ‘discussie’). No. 5, september 2015. Pag. 32 en 33.
  4. Soorten van wetenschappelijke onderzoeken/onderzoeksdesigns Aarts, Sil en Eveline Wouters: Kwantitatief versus kwalitatief onderzoek. Keuze van het onderzoeksdesign. No. 1, maart 2016. Pag. 16 t/m 18
  5. Literatuur onderzoek Wouters, Eveline en Aarts, Sil: Systematic reviews (richtlijnen zijn veelal gebaseerd op systematic reviews). No. 3, september 2016. Pag. 90 t/m 92.
  6. Grondbeginselen van de statistiek Wouters, Eveline en Aarts, Sil: Beschrijvende statistiek. No. 4, december 2016. Pag. 122 t/m 127.
  7. Wat is toetsende statistiek? Wouters, Eveline. 15-05-2017 | Wetenschap en Praktijk | Uitgave 2/2017
  8. De t-toets of analysis of variance (ANOVA). Aarts, Sil en Wouters, Eveline. March 2018, Volume 26, Issue 1, pp 28–33
  9. Regressie analyse Wouters, Eveline en Aarts, Sil. June 2018, Volume 26, Issue 2, pp 82–87