Onderwijs

  • Wouters, Nieboer en van der Zijpp.(B)eHealth, technologie in de zorgpraktijk (uitgeverij BSL) (2017).
  • Wouters et al (ed). Ethiek van praktijkgericht onderzoek (‘zonder ethiek is het al moeilijk genoeg)’. Uitgeverij BSL (2017).
  • Van Hoof, J., Demiris, G, Wouters, E. (eds.) Handbook of Smart Homes, Health Care and Well-Being (2015).
  • Wouters, E.J.M., van Zaalen, Y, Bruijning, J. (2014). Praktijkgericht onderzoek in de (para) medische zorg. Tweede geheel herziene versie. Bussum: Coutinho. Van Hoof, J., Wouters, E.J.M. (2014). Het verpleeghuis van de toekomst is (een) thuis. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.