Overige publicaties

 • Wouters, E. & Brinkers, J. De slimste oudere: succesvol gebruik van technologie thuis door senioren. Geron, Volume 21, Issue 4, 2019.
 • Geciteerd in: Bruins wil medische technologie beter reguleren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4246.
 • Schnitzer, J., Marten, L., van Gorp, A., van Beest, W., Wouters, E., ter Riet, G., Andriessen, D. & van der Sande, R. Onderzoeksintegriteit op hogescholen - Over ethische en andere dilemma's. Thema 2-19, 2019.
 • Felix, E., Wouters, E., Boone, E., Snaphaan, L. Praktijktest bij thuiswonende mensen met dementia. Brabantse proeftuin dementia onderzoekt dynamisch licht thuis. ICT & Health, vol. 6, 2018
 • Peeters, M., van Dordrecht, M., Wouters, E. Wearables in de psychogeriatrie. ICT & Health, vol 2, 2018.
 • Sil Aarts en Eveline Wouters. Ethiek en onderzoek in de toekomst. ICT & Health, 2017.
 • Liselore Snaphaan, Eveline Wouters, Ellen Lubbe-Verhaegh en Inge Bongers. De toekomstige zorgverlener gaat steeds meer werken in kleine, gevarieerde teams. Voorbeelden uit de Brabantse proeftuin dementie. ICT & Health, 2017.
 • Verkerk, M.J., Holtkamp, F.C., Wouters, E.J.M. & van Hoof, J. (2016). Philosophical reflections on the relationship between man and technology. In A. Dehing, C.A. van Dorp & G. Kammasch (Eds.), Anwendungsorientierung und Wissenschaftsorientierung in de Ingenieursbildung. Wege zur technischer Bildung (pp. 49-53). s.l.: IPW.
 • Sebastiaan Peek en Eveline Wouters. Slim maatwerk is nodig om zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen met technologie. ICT & Health, 2016.
 • Sil Aarts en Eveline Wouters. De strijd tegen eenzaamheid. Technologie als wondermiddel? ICT & Health, 2016
 • De MBB’er aan het werk: de ervaringen en visie van de MBB’er op technologie. NVMBR, Digitaal Magazine “Beter in Beeld”, maart 2016
 • Nieboer, K., Felix, E. en Wouters, E. Wegwijzer/kompas burgerinitiatieven en gemeente. Brochure, november 2015.
 • Verhaegh, E., Snaphaan, L., Wouters, E., Bongers, I. en van Gastel, L. Rapport Brabantse Proeftuin Dementie (juni 2015) Link
 • Aarts, S., Cornelis, F., Ligtenberg, P., Ras, D., Goeijers, M., Wouters, E.J.M. MBB’er aan het werk: de ervaringen en visie van de MBB’er op goede patiëntbegeleiding. Gamma, 1, 2015.
 • Weijers, T., Wouters, E., Nieboer, M. & Kremer, M. Geen last als het past. Technologie-acceptatie in de gezondheidszorg. Brochure, juni 2015.
 • Wouters, E.J.M. Interview in Volgens Nederland
 • Van Hoof, J., Wouters, E.J.M. (2014). Veilig wonen met hulp van technologie, thuis of in verpleeghuis. ISSO ThemaTech (31):20-21,23