Echogeleiding tijdens het inbrengen van een perifeer infuus

Wat houdt het project in?

Wat houdt het project in: het onderzoeksproject richt zich op het inbrengen van een perifeer infuus onder echogeleiding bij patienten met een voorspelde moeilijke intraveneuze toegang. Hiervoor worden diverse onderzoeksfases doorlopen: (1) het ontwikkelen van een predictiemodel; (2) de opzet van een scholings-/ trainingstraject en het bepalen van de learning curve van para- en perimedici (verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers) in het toepassen van echografie tijdens het prikken van een perifeer infuus; en (3) een effectmeting in de beroepspraktijk naar de succesratio tijdens de eerste poging tot het inbrengen van een perifeer infuus met behulp van echografie in vergelijking met de traditionele landmark techniek.

Vraag het mij

Meer weten, publicatie opvragen of andere vraag? Benader mij!

Rick van Loon

rick.vanloon@fontys.nl

Lectoraat Decision Support: who CAREs?

meer over het lectoraat

Partners

Catharina Ziekenhuis
Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid