Lector Rens Brankaert

Expertise

warme technologie - dementie - Design Thinking - Living Labs - person-centred design

Korte beschrijving

Rens Brankaert is lector Health Innovations & Technology en verbonden aan het profileringsteam Technologie in de Zorg (TidZ) van Fontys Paramedische Hogeschool. Daarnaast is hij ook deeltijd verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistent professor in Industrial Design op het gebied van ‘Active and Healthy Ageing’. Zijn passie is het ontwerpen van “warme technologie” in de zorg, dat een  menselijk perspectief geeft aan technologie in een wereld gericht op informatie en efficiëntie, als nieuwe richting binnen Human-Computer Interaction (HCI) en Design Research. Hij heeft meer dan zeven jaar ervaring op het gebied van ontwerpen voor en met mensen met dementie, waar hij ook zijn promotie over heeft gedaan getiteld “Design for Dementia” bij Industrial Design (TU/e). Hij is initiator en directeur van het Technologie & Dementie expertise centrum en Key Technology Partner (KTP) fellow aan de University of Technology Sydney in Australie. Daarnaast is hij actief betrokken bij de internationale technologie & dementie community, waaronder het geven van de 2018 (CHI) en 2019 (DIS) edities van de HCIxDementia workshop, en het hosten van de Dementia Lab conferentie 2019 in Eindhoven tijdens de DDW.

Projecten

Brankaert is betrokken bij het post-doconderzoek 'Zicht op onbegrepengedrag; wearables bij dementie' en het promotieonderzoek ''Bewegen met artrose'. Binnenkort volgen nieuwe projecten.

Lector Technologie in de zorg
Fontys Paramedische Hogeschool

hier vind je alle projecten

Neem contact op met dr. ir. Rens Brankaert

r.brankaert@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys