Zelfregie

Introductie

Zelf de regie nemen over je eigen gezondheid. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en motivatie om zelf de regie te nemen over de eigen gezondheid. Binnen het profileringsthema zelfregie houden we ons bezig met de vraag hoe paramedici mensen optimaal kunnen begeleiden bij het zelf managen en behouden van een goede gezondheid. Op dit thema verzorgen we uitdagend onderwijs voor paramedici en ontwikkelen we nieuwe kennis en zorginnovaties vanuit professionele en academische leerwerkplaatsen in de zorgpraktijk.

Managing your own health. That’s easier said than done. Not everyone has the right knowledge, skills and motivation to manage their own health. Within the self-management research group, we focus on how allied healthcare professionals can optimally guide people in self-management and maintaining good health. On this topic we provide education for allied healthcare professionals and develop new knowledge and health care innovations within our professional and academic learning communities in real life healthcare settings.

Lopende projecten

Afgeronde projecten