Profileren in je opleiding

Studiejaar 1 en 2 (voltijd opleidingen)

De eerste twee jaar van je opleiding werk je aan beroepsspecifieke competenties, waarmee je een robuuste fundering legt voor het beroep dat je later gaat uitvoeren. Denk hierbij aan theoretische kennis, beroepsvaardigheden en het ontwikkelen van een kritische, onderzoekende houding.

Studiejaar 3 en 4 (voltijd opleidingen)

Je derde jaar is opgedeeld in twee semesters (periodes van een half jaar). Tijdens één van die semesters werk je verder aan je robuuste fundering. Bijvoorbeeld door verdiepende vakken te volgen of een stage te lopen. Hoe dit programma er precies uit ziet, is afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het andere semester ga je starten met je 'profileringsprogramma'. Dat programma bestaat uit een profileringsminor (jaar 3), die aansluit bij één van de drie profileringsthema’s waar alle studenten, docenten, en onderzoekers die werken bij FPH zich mee bezighouden.

Een minor bestaat uit een programma waarbij studenten vanuit verschillende (paramedische) opleidingen gedurende een half jaar samen onderwijs volgen. Het kiezen van een minor biedt jou de mogelijkheid om vaardigheden en kennis op te doen die passen bij je persoonlijke interesses en kwaliteiten en om jezelf na je studie te kunnen onderscheiden van andere beroepsgenoten. Bij FPH bieden we je drie minoren aan waar je uit kunt kiezen, passend bij de profileringsthema’s. Na het volgen van één van deze minoren heb jij een streepje voor op de arbeidsmarkt. Wil je een minor volgen buiten FPH, dan kun je hiervoor terecht in de Fontysbrede minorenbank.

Studenten vertellen over hun keuze voor een profileringsminor

Studenten over hun profileringsminor

In het vierde jaar loop je een stage om je beroepsspecifieke competenties in de praktijk te leren beheersen en werk je tijdens je stage aan opdrachten die gerelateerd zijn aan het profileringsthema waarvoor je gekozen hebt. Daarnaast werk je tijdens dit jaar aan je afstudeerproject, waarbij je onderzoek en innovaties doet binnen jouw vakgebied, gerelateerd aan je gekozen profileringsthema.


Studiejaar 1, 2 en 3 (MBRT duaal)

De eerste twee jaar van je opleiding werk je aan beroepsspecifieke competenties, waarmee je een robuuste fundering legt voor het beroep dat je later gaat uitvoeren. Denk hierbij aan theoretische kennis, beroepsvaardigheden en het ontwikkelen van een kritische, onderzoekende houding.

Studiejaar 4 (MBRT duaal)

In jaar 4 ga je, naast het opdoen van praktijkervaring óók werken aan je afstudeerproject, waarbij je onderzoek en innovaties doet binnen jouw vakgebied, gerelateerd aan je gekozen profileringsthema.

Waarom profileren in je opleiding?

De gezondheidszorg (en daarmee jouw beroep) is op dit moment enorm aan het veranderen; zorgkosten rijzen de pan uit waardoor efficiënter en intensiever samengewerkt moet worden door paramedici. Technologische ontwikkelingen op de werkvloer gaan sneller dan je bij kunt houden en jouw patiënten willen (en moeten in veel gevallen) steeds meer te zeggen hebben over hoe hun behandeltraject eruit gaat zien.

Dat betekent dat de nieuwste paramedici niet meer simpelweg 'hun ding' kunnen blijven doen zonder geconfronteerd te worden met deze ontwikkelingen. Daar wil je dus tijdens je opleiding al mee in aanraking komen en mee om leren gaan.

Bij Fontys Paramedische Hogeschool zijn daarom onderwijs- en onderzoeksprogramma’s ontwikkeld waarmee je je kunt verdiepen in dit soort vraagstukken. Dit biedt jou meteen ook de mogelijkheid om jouw opleiding deels zelf in te richten en deze te laten aansluiten bij je persoonlijke interesses en kwaliteiten. Dat noemen we profileren.

Welke profileringsthema's zijn er?

We hebben 3 profileringsprogramma’s ontwikkeld die zich richten op belangrijke thema’s waar je in jouw beroep mee te maken krijgt. Dit hebben we samen met het werkveld en wetenschappelijk onderzoekers gedaan. Daarbij hebben we ook gekeken naar de analyses en voorspellingen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het onderwijs en onderzoek van FPH staan deze drie profileringsthema's centraal:

  • Enabling People with Technology (Warme technologie in de zorg)
  • Value Based Health Care (Waardegedreven zorg)
  • Empowering Healthy Behaviour (Duurzame verandering in gezondheids- en beweeggedrag)

Als je de nieuwsberichten rondom de gezondheidszorg in Nederland bekijkt, ga je deze thema’s en de complexiteit daarvan continu terugzien. Binnen Fontys Paramedische Hogeschool krijg je als derdejaars (voltijd)student de kans om een profileringsminor te volgen binnen één van deze thema’s. In je vierde jaar (voltijd én duaal studenten) ga je binnen deze thema's onderzoek doen. Met jouw onderzoek draag je bij aan duurzame oplossingen voor praktijkvraagstukken.

Bekijk de website van lectoraat Health Innovations and Technology (HIT) en kom meer te weten over de 3 profileringsthema's en onderzoeksprojecten.

Binnenkijken en sfeer proeven bij Fontys Paramedische Hogeschool

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.