Onze ambities

Strategische koers FPH

Fontys Paramedische Hogeschool is het opleidings- en kenniscentrum waar studenten zich ontwikkelen tot toekomstbestendige, ondernemende ‘paramedische’ professionals. Zorgprofessionals die voorbereid zijn op snelle veranderingen, die oog hebben voor kwaliteit en affiniteit hebben met zorgtechnologie.

FPH is ook een kennispartner voor het werkveld en ondernemers/ maatschappelijke partners in de regio. Docenten, onderzoekers, studenten en partners werken hiertoe samen aan actuele vraagstukken binnen de thema’s zorg & technologie, zelfregie, en zorgprofessionals in maatschappelijke en multidisciplinaire context. Dit alles met als doel om een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van gezondheidszorgvraagstukken in onze samenleving.

FPH heeft daartoe geformuleerd dat ze:

  1. Kleinschalig multidisciplinair toponderwijs wil aanbieden

2. Waardevol praktijkgericht onderzoek wil opleveren voor onderwijs èn voor werkveld;

3. De preferente kennispartner wil zijn voor gezondheidszorg onderwijs en het werkveld in de gezondheidszorg.

Sfeerafbeelding Fontys