Praktijkleren

Van traditionele stages naar praktijkleren

Bij FPH zetten we steeds meer in op een sterkere verbinding tussen (leren in) de praktijk en leren thuis en bij Fontys. In de toekomstige curricula van de opleidingen van FPH staan vraagstukken uit de praktijk en authentieke leersituaties steeds meer centraal en vormt praktijkleren een meer geïntegreerd onderdeel van het curriculum. Een verschil met de huidige manier van leren in de praktijk bij FPH door middel van stage; een vorm die in de meeste gevallen een afgebakend geheel vormde in het curriculum. Vandaar dat we bij FPH de term 'praktijkleren' als begrip hanteren.

De verbinding tussen de praktijk en FPH zal meer en meer worden versterkt, met een continue (kennis)uitwisseling en meer betekenisvol leren tot gevolg. Partners uit de praktijk worden onderdeel van de leergemeenschappen die met studenten en docenten worden gevormd. Hierin geven we leren, werken en innoveren gezamenlijk vorm, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Dit biedt FPH de mogelijkheid om een nóg sterkere kennispartner te worden van het werkveld. Het onderwijs kan hierdoor in de toekomst flexibel inspelen op de veranderingen die in het werkveld plaatsvinden en kan ‘just in time’ worden aangeboden.

Onze visie op praktijkleren

Praktijkleren staat voor leren in en via de leeromgeving van een reële werkplek in de praktijk in het kader van de beroepsopleiding. Het leerproces staat in functie van de competentie- en talentontwikkeling van de student met de constructieve betrokkenheid van drie partners (student, werkplek en opleiding).

Ideaal gezien vormen deze drie partners een leergemeenschap waarin het leren en de organisatie rondom leren een gedeeld doel en een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Hier zijn sterke communicatie en samenwerking voor nodig en, niet te vergeten, een lerende houding. Ook op de werkvloer in de praktijk ontstaat dan een leercultuur waarin Leven Lang Leren een plek heeft. Tussen de partners ontstaan een duurzame, wederkerige relatie en samenwerking. Hierdoor vindt een kennistransfer en expertisedoorstroom plaats tussen opleiding en praktijk. Er kan bovendien beter afgestemd worden (in werk en opleiding) op de voortdurend veranderende werkomgeving en inzichten uit onderzoek.

Praktijkleren en onderzoek kan in en met de praktijk worden vormgegeven (geïntegreerd, niet apart), zodat praktijkleren en innovatie betekenisvol zijn voor zowel student en opleiding als de praktijk. Leren, innoveren en kwaliteit van zorg worden op die manier een gezamenlijk doel. De profileringsthema’s van FPH krijgen nog meer betekenis door een sterkere koppeling met de praktijk en kunnen ook sterker in de praktijk tot profilering leiden. Wanneer praktijkleren een geïntegreerd onderdeel vormt van leren en opleiden binnen het curriculum, kunnen de authentieke leersituaties gebruikt worden als basis voor en versterking van het onderwijs. En vice versa: het onderwijs als versterking van het leren in de praktijk!

Sfeerafbeelding Fontys

Praktijkleren in een authentieke (zorg)context is een omgeving:

• Waar krachtig leren plaatsvindt via een reële werkplek, daar waar de cliënten/patiënten zijn en alle professionals continu aan de hoogste kwaliteit van zorg voor de cliënt/patiënt werken.
• Waar leren een mix is van leren via de werkplek en andere leeromgevingen.
• Waar je samen leert: samen met professionals, medestudenten, docenten en cliënten/patiënten, vanuit minimaal tweerichtingsverkeer.
• Waar je een leven lang leert.
• Waar je leert in een open leercultuur waarin reflectie een automatisme is en iedereen elkaar uitdaagt het beste uit zichzelf te halen.
• Waar innovatie kan ontstaan vanuit een open leercultuur waarin iedereen wordt gestimuleerd met (nieuwe) oplossingen te komen, deze te onderbouwen, te reflecteren en waar nodig bij te stellen.
• Die een integraal onderdeel vormt van het curriculum, de kapstok.

De meerwaarde van praktijkleren voor jouw organisatie

• Studenten hebben een frisse kijk op werkmethodes en kijken vaak vanuit een ander (vernieuwend) perspectief, waardoor je als organisatie tot nieuwe inzichten kunt komen.
• Stagiairs inzetten is een wijze van personeelsbinding (scheelt werving) en je weet wat een student te bieden heeft aan een afdeling.
• Je komt in contact met FPH, samen ben je verantwoordelijk voor het opleiden van je collega’s.

Een stagiair begeleiden: wat vraagt het van jouw organisatie?

• Open staan voor leren.
• Student feedback geven.
• Leren op de werkvloer.
• Prikkelende omgeving.
• Begeleiden in opleiden.

Lees meer over FPH

ga naar fontys.nl/paramedisch
Sfeerafbeelding Fontys
"Het veranderde belang en de sterkere integratie van praktijkleren in de opleidingen van FPH vraagt om een breder begrip dan 'stage' alleen."