Waardevol onderzoek voor de praktijk

Studenten doen meer dan alleen een onderzoek. Zij moeten ook nadenken over hoe zij die resultaten kunnen ‘vertalen’ in een ‘product’ om die nieuwe kennis te delen. Dit kan in allerlei vormen: een artikel, een presentatie, een symposium, een workshop, een prototype, een app, enz. Het doel is om de kennis te delen met een relevante doelgroep. In een vorm waar jij, je collega’s, je patiënten of je organisatie iets aan hebben. Dit noemen we valorisatie. Hiervoor maakt de student een valorisatieplan, waarin hij ingaat op de belangrijkste aspecten om het product vorm te geven, ook qua kosten en marketingstrategie.

Vier redenen waarom praktijkgericht onderzoek jouw praktijk verder kan brengen:

  1. Praktijkgericht onderzoek draagt bij aan vernieuwing
  2. Praktijkgericht onderzoek is maatwerk
  3. Praktijkgericht onderzoek kan kwaliteit van zorg vergroten
  4. Praktijkgericht onderzoek zorgt voor ondernemende en toekomstbestendige collega’s van morgen
“Ik heb onderzoek gedaan naar slaapproblemen bij jongeren met chronische pijn, een aandoening die in Nederland veel voorkomt onder jongeren. Voor het behalen van positieve resultaten in de behandeling zijn meerdere factoren van cruciaal belang. Slaap is een van deze factoren. Ik heb onderzocht welke behandelmethoden effectief zijn voor jongeren die naast chronische pijn ook slaapproblemen hebben.”
Denice Kliebisch, Fysiotherapie
“Voor gebruikers van een onderbeenprothese is het niet vanzelfsprekend om gemakkelijk van schoenen te wisselen. Het eindproduct dat ik heb ontworpen maakt dit een stuk eenvoudiger! Het ontwerp dat ik heb onderzocht maakt het mogelijk om zelfstandig de hakhoogte van de prothese te kunnen verstellen, ongeacht het type prothesevoet. Een ontwerp dat tot stand is gekomen door interviews en brainstormsessies met prothesegebruikers en mensen uit het werkveld en de techniek.”
Jimmy Verhage, Mens en Techniek

Afstudeerexpositie bij FPH

De afstudeerexpositie van Fontys Paramedische Hogeschool: met deze open vorm van afstuderen presenteren studenten zichzelf én hun afstudeerproject aan de buitenwereld. Ook opdrachtgevers en betrokkenen uit het werkveld zijn van harte welkom op de expositie. Neem een kijkje in deze video voor een sfeerimpressie!

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.