Zorginstelling

Nieuw talent werven

Een meerderheid van de paramedische studenten wordt meteen aangenomen na een stage of afstudeeronderzoek. De perfecte oplossing voor bedrijven om nieuw talent te werven. Zo zijn er nog meer voordelen om als bedrijf of zorginstelling samen te werken met FPH.

Sfeerafbeelding Fontys

Duurzame samenwerkingsrelatie met het werkveld

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) helpt je als bedrijf graag bij het oplossen van specifieke ontwikkelingsvraagstukken. Op het gebied van stage, onderzoek of het organiseren van een professionele leeromgeving waar onderwijs en werkveld elkaar ontmoeten. Onderzoek is bij FPH een unieke wisselwerking tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk. We zetten de mogelijkheden van samenwerken op een rij.

Onderzoek en innovatie

Met focus op drie thema’s werkt FPH aan het vergroten van haar bijdrage aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in het algemeen en de paramedische beroepen in het bijzonder. Deze projecten komen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld. Thema's:
1. Interprofessioneel samenwerken
2. Het versterken van zelfregie
3. Technologie in de zorg

Ruimte gebruiken?

Een ruimte gebruiken bij FPH voor een event? Ook dat kan. Wij stellen onze faciliteiten graag beschikbaar.
Wat we ervoor terugvragen, is dat onze studenten de events mogen bijwonen. Voor hen bij uitstek een goede mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld.

health@fontys.nl
Sfeerafbeelding Fontys

 • Onze samenwerkingspartners
 •   Máxima MC

  Over Máxima MC

  Máxima MC (MMC) is een topklinisch ziekenhuis met vestigingen op twee locaties: hartje Eindhoven (tegenover Fontys, locatie TF) en aan de rand van Veldhoven. Beide locaties hebben een eigen functie en specialiteit. Op de locatie Eindhoven bevinden zich de planbare en laagcomplexe zorg en de themapoliklinieken. In Veldhoven zijn de intensieve zorg, de complexe operaties, de spoedeisende hulp en het Vrouw-Moeder-Kindcentrum geconcentreerd. Er is high-care zorg op de Intensieve Care en op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Poliklinieken voor alle specialismen zijn op beide locaties aanwezig.

  De afdeling MMC Academie heeft een adviesrol naar opleiders en hoofden van afdelingen en praktijkbegeleiders van verschillende afdelingen. Behalve met professionele werkplaatsen (in het ziekenhuis ook wel ZIC’s genoemd) hebben wij vanuit Fontys ook een intensieve samenwerking met medewerkers van de MMC Academie.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Omvang

  Op de afdeling Radiologie/Nucleaire Geneeskunde van Máxima MC werken we met ruim 125 medewerkers. De maatschap Radiologie(artsen) bestaat uit 15 personen. Ongeveer 20 medewerkers hebben een administratieve functie. Er zijn 3 afdelingshoofden, 1 kwaliteitsfunctionaris, 2 planners, 1 praktijkbegeleider en 4 medewerkers ICT-beheer. De grootste groep bestaat uit 99 Medische Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB-ers). De helft hiervan heeft een fulltime dienstverband (32 uur of meer), de helft een iets kleiner contract, waarbij een minimum van 24 uur per week wordt geprefereerd.

  Bij 99 MBB-ers is het natuurlijk logisch dat er verschillen zijn. Vrijwel alle collega’s werken als basis radiologisch medewerker en hebben daarnaast een specialisatie. Er zijn meerdere teams met elk een verantwoordelijke; de Primus inter pares. Er is een groep die werkt op nucleaire geneeskunde, en verder zijn er meerdere specialisaties, zoals CT, MRI, angiografie, echografie en vasculaire diagnostiek, mammografie en medische fotografie. De diverse taken zijn verdeeld over verschillende medewerkers. Er zijn commissies, zoals deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding, VIM-commissie, hygiënecommissie, voorraadcommissie en een stralendeskundigheidsgroep. Ook zijn er een groep assessoren en enkele collega’s die reanimatie en kwaliteitstrainingen geven.

  Visie & ambitie Máxima MC

  Bij Máxima MC is de gezondheid van patiënten, ieders grootste goed, in goede handen. De zorg van MMC is patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en veilig. Wetenschap en opleiding zijn essentiële pijlers die onze zorg op een steeds hoger niveau brengen. Dat is de basis, daar kunnen MMC-patiënten op vertrouwen. MMC hecht bijzonder belang aan een aantal toegevoegde waarden:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Verstand van gezond: Zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijven: daar dragen de specialisten en professionals van MMC graag aan bij. Bij voorkeur preventief en als het nodig is met zinvolle medische onderzoeken en behandelingen. Zodat de patiënten het maximaal mogelijke uit hun leven kunnen halen.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Speciaal voor iedereen: Ieder van onze patiënten is uniek. Met persoonlijke gezondheidsvragen en levenswensen in relatie tot zijn specifieke omgeving. Een gezonde balans tussen wat patiënten kunnen en willen: daar werkt Máxima MC graag aan. Met hart, ziel en gezond verstand.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Wederzijds vertrouwen: Máxima MC is ervan overtuigd dat samen meer bereikt wordt: ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Bij MMC helpen ze patiënten hun eigen kracht te gebruiken. MMC werkt samen met partners in de zorgketen, zodat patiënten kunnen vertrouwen op het complete zorgnetwerk.

  Sfeerafbeelding Fontys

  De toekomst is nu: Het bruist in MMC. Wat nu nog niet kan, wordt vandaag ontwikkeld. Wat anderen ontdekken, wordt meteen toegepast. MMC is vindingrijk in het bedenken van nieuwe technieken en het slim organiseren van de zorg voor patiënten. De toekomst is nu. Door deze visie en speerpunten/toegevoegde waarden zo te benadrukken geef je als organisatie een ontwikkelingsrichting voor de langere termijn.

  Het doel van de samenwerking met Fontys

  Doel van de samenwerking is onder andere het verbeteren van de praktische inhoud van de opleidingen en dus verhogen van kwaliteit van medewerkers. De medewerkers in dienst, maar ook de aankomend professionals. De stagiair(e) van nu is de collega van morgen. Als deze stagiair(e) meer kennis heeft en kan 'denken als hbo-er' leidt dit tot verbetering van kwaliteit. De samenwerking van meerder stagiaires tegelijkertijd geeft een veilige leeromgeving en een goed opleidingsklimaat. Dus niet volgen van medewerkers, maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces. Wat ga je volgende week leren? Hoe pak jij zo’n situatie aan?(reflectiebijeenkomsten) Waarom wijk je af van een protocol? Et cetera.

  Door intensieve samenwerking stijgt de deskundigheid van Fontysstudenten en van Fontysmedewerkers, maar ook van medewerkers van Máxima MC. Innovatie en onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol. Door onder andere kwaliteitsonderzoeken en afstudeerprojecten leveren de studenten antwoorden op vragen vanuit artsen, leidinggevenden, klinisch fysici of voor één van de teams. Veelal leidt het onderzoek tot verbeteringen voor zorg voor patiënten (bijvoorbeeld in verbetering van bepaalde zorgprocessen), stralenreductie of kostenreductie.

  Welke studenten kunnen participeren in de leerwerkplaats?

  • Studenten MBRT van Fontys Paramedische Hogeschool: zij kunnen stage lopen en afstuderen binnen de radiologie en/of nucleaire geneeskunde. Op de afdeling Radiologie loopt ook regelmatig een stagiair(e) van het Summa College, opleiding mbo-niveau 4 Doktersassistent.
  • Er is een ZIC op de afdeling Cardiologie, waar toekomstig verpleegkundigen op verschillende niveaus stage lopen.
  • In september start de opleiding Fysiotherapie van FPH met een ZIC in Máxima MC. Er is ook een ontwikkeling van een ZIC bezig op de negende verdieping van MMC locatie Eindhoven.
  • In de toekomst zullen wellicht ook andere afdelingen aansluiten, gericht op bijvoorbeeld de opleiding Logopedie, Orthopedische Technieken of andere (para-)medische opleidingen.

  Wat zijn de gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatielijnen? Wordt er samengewerkt met andere professionele werkplaatsen binnen de organisatie?

  • MMC Academie, praktijkbegeleiders van ZIC Cardiologie en ZIC Radiologie zijn samen met medewerkers Fontys gestart om een of meerder casussen te ontwikkelen waarbij samengewerkt wordt aan/onderzoek gedaan gaat worden naar de inhoud, behandeling en presentatie over inhoud aan elkaar. Bijvoorbeeld: 'Wat zijn de anatomie, pathologie, behandeling (met klinisch redeneren) et cetera bij een fictieve patiënt met decompensatie cordis?'
  • De uitwisseling van stagiair(e)s Radiologie voor stagiair(e)s ZIC Cardiologie en ZIC Radiologie gaat starten in januari 2020. De student geeft rondleiding en info aan student van de andere ZIC. De dag erna andersom.

   Lees hier meer over de topklinische zorg van Máxima MC.

  •   Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)

   Over SGE

   SGE is een bijzondere organisatie met op dit moment 11 gezondheidscentra in Eindhoven. Deze gezondheidscentra bedienen op dit moment zo’n 70.000 Eindhovenaren en zorgen daarvoor voor een groot deel van de gezondheid van de gemeente. We zien binnen de eerste lijn alle doelgroepen en hebben ruim 30 fysiotherapeuten in dienst met verschillende specialisaties. Een echte dynamische en diverse werkomgeving!

   De missie, visie en uitgangspunten van de organisatie

   SGE staat voor duurzame zorg in de wijk. Daarbij willen wij anders werken: vernieuwen, innoveren en veranderingen in gang zetten. Door actief te zijn in alle wijken van Eindhoven, kunnen we een partner in gezond leven zijn voor onze inwoners. Daarbij leren wij voortdurend samen met zorgverleners, patiënten en studenten.

   SGE staat voor duurzame zorg in de wijk voor iedereen!

   Sfeerafbeelding Fontys

   Het doel van de samenwerking met Fontys

   Een leven lang leren. We willen graag ontwikkelen en delen met anderen. We zoeken daarvoor samenwerking en halen feedback van buiten naar binnen. Voor innovatie hebben we integratie van onderwijs en praktijk nodig. Een lerende gemeenschap waarbij disciplines samenwerken om de beste zorg te kunnen leveren.

   Welke studenten kunnen participeren in de professionele werkplaats?

   Op dit moment participeren studenten uit jaar 1, jaar 3 en jaar 4 van de opleiding Fysiotherapie binnen de professionele werkplaats van SGE. We zijn aan het verkennen hoe we andere disciplines kunnen betrekken bij de professionele werkplaats, zoals huisartsen in opleiding, praktijkondersteuners en/of doktersassistenten.

   Wat zijn de gemeenschappelijke onderzoeks- innovatielijnen?

   We willen samen e-health werkend maken en op een zinnige wijze inzetten in de zorg. We willen innoveren en nadenken over hoe we duurzame zorg kunnen leveren door gedragsverandering bij zowel medewerkers als cliënten.

   Wordt er samengewerkt met andere professionele werkplaatsen binnen de organisatie?        

   Nu nog niet (zie boven), maar SGE is gebouwd op het principe van samenwerken en bestaat uit gezondheidscentra waar iedereen werkt met en voor dezelfde doelgroepen. Samenwerken zit in ons DNA en je vindt hier dan ook nagenoeg alle disciplines.

  •   Tolbrug

   Over Tolbrug

   Tolbrug is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is georganiseerd in zes units met gespecialiseerde behandelteams. Tolbrug biedt paramedische ziekenhuiszorg en revalidatiezorg. Iedere unit wordt duaal aangestuurd door een unithoofd en een (medisch) coördinator en is georganiseerd rondom verschillende aandachtsgebieden. De directie van Tolbrug rapporteert aan de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Er werken circa 200 fte bij Tolbrug Specialistische Revalidatie en Paramedische Ziekenhuis Zorg van het JBZ.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Missie

   Tolbrug biedt mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking in alle levensfasen gespecialiseerde diagnostiek, behandeling, ondersteuning en advies. Onze patiënten revalideren vanuit hun eigen kracht met als doel optimale zelfredzaamheid, eigen regie, deelname aan de maatschappij en kwaliteit van leven voor zowel de revalidant als zijn omgeving. Wij dragen, als onderdeel van een zorgketen, daaraan bij vanuit onze eigen deskundigheid en professionele verantwoordelijkheid op het gebied van revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg.

   Visie

   Tolbrug, als onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), is het meest patiëntvriendelijke en patiëntveilige revalidatiecentrum in Nederland. Tolbrug biedt specialistische revalidatie, dat wil zeggen revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg. Binnen deze omgeving werken we volgens drie pijlers: in balans, in zijn kracht en in regie. Deze pijlers kunnen we zowel vertalen naar het perspectief van de patiënt/revalidant als zijn systeem, de professional en de organisatie. Samen maken ze het mogelijk om de bedoeling van Tolbrug waar te maken: het verbinden naar een nieuwe toekomst.

   Tolbrug: Betere zorg doordat patienten, studenten en medewerkers samen interdisciplinair leren!

   Het doel van de samenwerking met Fontys

   • Kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening ten behoeve van patiënten op het gebied van:

   o   Patiëntgericht werken

   o   Samenwerken in multi- en interdisciplinaire netwerken

   o   Wetenschappelijk onderbouwd (Evidence Based werken naar laatste stand van de wetenschap en de beroepspraktijk)

   • Bevorderen en borgen van 'cultuur van lerende organisatie'
   • Bieden van een structurele stageplaats aan studenten binnen de revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg met accent op interdisciplinaire samenwerking
   • Deskundigheidsbevordering van medewerkers
   • Innovatie van zorg

   Welke studenten kunnen participeren in de leerwerkplaats?

   Studenten van de opleidingen Fysiotherapie en Logopedie (ziekenhuis en revalidatiecentrum).

   Wat zijn de gemeenschappelijke onderzoeks- innovatielijnen?

   We hebben nog geen vastgezette lijn, maar de focus ligt op eigen regie en multidisciplinair samenwerken.

   Wordt er samengewerkt met andere professionele werkplaatsen binnen de organisatie?

   Wij werken samen met MBRT in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

  •   Jeroen Bosch Ziekenhuis

   Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis

   De RVE Beeldvormende Technieken van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is onderverdeeld in Nucleaire geneeskunde, Radiologie en Vaatlaboratorium. De RVE Beeldvormende Technieken voert onderzoeken en behandelingen uit met behulp van röntgenstraling, echografie en Doppler, MRI en radiofarmaca. Dit gebeurt op verzoek van de behandelend arts. Deze kan extern (huisarts) of intern (medische specialist) werkzaam zijn. De afdelingen beschikken over goed uitgeruste onderzoekskamers op vijf verschillende locaties en hebben daarmee de mogelijkheid om een groot aantal verschillende onderzoeken te verrichten. Onze ambitie is het leveren van kwalitatief hoogstaande onderzoeken en innovaties.

   Sfeerafbeelding Fontys

   Visie & ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis

   Om patiënten uit Den Bosch en omstreken nog beter van dienst te zijn en blijven, willen wij zorg op maat leveren; dicht bij huis en op het moment dat het hen uitkomt. Daarbij leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wél kunnen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen. Met ieders inbreng, de inzet van moderne technologieën en intensieve samenwerking in het netwerk willen we dit waarmaken.

   De afgelopen jaren heeft een groep JBZ’ers van allerlei afdelingen en disciplines gekeken naar welke veranderingen in Nederland de toekomst van de zorg bepalen. Zij zagen er vijf:

   • Van standaardaanpak naar maatwerk
   • Van het ziekenhuisgebouw naar de mens centraal
   • Van behandeling in het ziekenhuis naar optimalisering in het dagelijks functioneren
   • Van ziekenhuis–patiëntrelatie naar onderdeel worden van het (zorg)netwerk van de patiënt
   • Van focus op ziekte naar focus op gezondheid

   Met deze veranderingen moeten we aan de slag. Met elkaar, met onze patiënten en met onze partners.

   In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland

   Het doel van de samenwerking met Fontys

   Het doel van onze samenwerking met Fontys is het samen scheppen van een krachtige leer- en werkomgeving waarbij ruimte is voor het gezamenlijk ontwikkelen van kennis en ideeën, over het beroep, over innovatie en over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Wij willen werken aan een voldoende grote en duurzaam inzetbare groep professionals.

   Welke studenten kunnen participeren in de Professionele Werkplaats?

   Studenten MBRT van Fontys Paramedische Hogeschool.

   Wordt er samengewerkt met andere Professionele Werkplaatsen binnen de organisatie?

   Er wordt samengewerkt met het I-ZIC van revalidatiecentrum De Tolbrug, waarbinnen studenten van andere paramedische beroepen worden opgeleid, zoals logopedie, ergotherapie en fysiotherapie.

    Lees hier meer over de topklinische zorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

   •   Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)

    Over SGE

    SGE is een bijzondere organisatie met op dit moment 11 gezondheidscentra in Eindhoven. Deze gezondheidscentra bedienen op dit moment zo’n 70.000 Eindhovenaren en zorgen voor een groot deel van de gezondheid van onze gemeente. We zien binnen de eerste lijn alle doelgroepen en hebben ruim 30 fysiotherapeuten in dienst met verschillende specialisaties. Een echte dynamische en diverse werkomgeving!

    Visie & ambitie SGE

    SGE staat voor duurzame zorg in de wijk. Daarbij willen wij anders werken: vernieuwen, innoveren en veranderingen in gang zetten. Door actief te zijn in alle wijken van Eindhoven, kunnen we een partner in gezond leven zijn voor onze inwoners. Daarbij leren wij voortdurend samen met zorgverleners, patiënten en studenten!

    SGE staat voor duurzame zorg in de wijk voor iedereen!

    Sfeerafbeelding Fontys

    Het doel van de samenwerking met Fontys

    Een leven lang leren. We willen graag ontwikkelen en delen met anderen. We zoeken daarvoor samenwerking en halen feedback van buiten naar binnen. Voor innovatie hebben we integratie van onderwijs en praktijk nodig. Een lerende gemeenschap waarbij disciplines samenwerken om de beste zorg te kunnen leveren.

    Welke studenten kunnen participeren in de Professionele Werkplaats?

    Op dit moment participeren studenten uit jaar 1, jaar 3 en jaar 4 van de opleiding Fysiotherapie binnen de leerwerkplaats van SGE. We zijn aan het verkennen hoe we andere disciplines kunnen betrekken bij de leerwerkplaats, zoals huisartsen in opleiding, praktijkondersteuners en/of doktersassistenten.

    Wat zijn de gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatielijnen?

    We willen samen e-health werkend maken en op een zinnige wijze inzetten in de zorg. We willen innoveren en nadenken over hoe we duurzame zorg kunnen leveren door gedragsverandering bij zowel medewerkers als cliënten.

    Wordt er samengewerkt met andere Professionele Werkplaatsen binnen de organisatie?

    Nu nog niet (zie boven), maar SGE is gebouwd op het principe van samenwerken en bestaat uit gezondheidscentra waar iedereen werkt met en voor dezelfde doelgroepen. Samenwerken zit in ons DNA en je vindt hier dan ook nagenoeg alle disciplines.

    Lees hier meer over de topklinische zorg van SGE.