Tolbrug

Over Tolbrug

Tolbrug is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en is georganiseerd in zes units met gespecialiseerde behandelteams. Tolbrug biedt paramedische ziekenhuiszorg en revalidatiezorg. Iedere unit wordt duaal aangestuurd door een unithoofd en een (medisch) coördinator en is georganiseerd rondom verschillende aandachtsgebieden. De directie van Tolbrug rapporteert aan de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Er werken circa 200 fte bij Tolbrug Specialistische Revalidatie en Paramedische Ziekenhuis Zorg van het JBZ.

Sfeerafbeelding Fontys

Missie

Tolbrug biedt mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking in alle levensfasen gespecialiseerde diagnostiek, behandeling, ondersteuning en advies. Onze patiënten revalideren vanuit hun eigen kracht met als doel optimale zelfredzaamheid, eigen regie, deelname aan de maatschappij en kwaliteit van leven voor zowel de revalidant als zijn omgeving. Wij dragen, als onderdeel van een zorgketen, daaraan bij vanuit onze eigen deskundigheid en professionele verantwoordelijkheid op het gebied van revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg.

Visie

Tolbrug, als onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), is het meest patiëntvriendelijke en patiëntveilige revalidatiecentrum in Nederland. Tolbrug biedt specialistische revalidatie, dat wil zeggen revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg. Binnen deze omgeving werken we volgens drie pijlers: in balans, in zijn kracht en in regie. Deze pijlers kunnen we zowel vertalen naar het perspectief van de patiënt/revalidant als zijn systeem, de professional en de organisatie. Samen maken ze het mogelijk om de bedoeling van Tolbrug waar te maken: het verbinden naar een nieuwe toekomst.

Tolbrug: Betere zorg doordat patienten, studenten en medewerkers samen interdisciplinair leren!

Het doel van de samenwerking met Fontys

  • Kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening ten behoeve van patiënten op het gebied van:

o   Patiëntgericht werken

o   Samenwerken in multi- en interdisciplinaire netwerken

o   Wetenschappelijk onderbouwd (Evidence Based werken naar laatste stand van de wetenschap en de beroepspraktijk)

  • Bevorderen en borgen van 'cultuur van lerende organisatie'
  • Bieden van een structurele stageplaats aan studenten binnen de revalidatiegeneeskunde en paramedische ziekenhuiszorg met accent op interdisciplinaire samenwerking
  • Deskundigheidsbevordering van medewerkers
  • Innovatie van zorg

Welke studenten kunnen participeren in de leerwerkplaats?

Studenten van de opleidingen Fysiotherapie en Logopedie (ziekenhuis en revalidatiecentrum).

Wat zijn de gemeenschappelijke onderzoeks- innovatielijnen?

We hebben nog geen vastgezette lijn, maar de focus ligt op eigen regie en multidisciplinair samenwerken.

Wordt er samengewerkt met andere professionele werkplaatsen binnen de organisatie?

Wij werken samen met MBRT in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.