Online Kennis Event ALO jaar 3

Welkom bij het Online Keuze Event van Fontys Sportkunde. Je krijgt de gelegenheid op 11 mei tussen 12.45 - 14.55 uur & 18 mei tussen 11.00 - 12.00 uur om inhoudelijke vragen te stellen aan de docent of de ervaringsdeskundige: de student!

Sfeerafbeelding Fontys

De sportieve school

Je gaat jezelf verder verdiepen en verbreden in het speelveld van sport en sportieve scholen, verrijk je jezelf met kennis en vaardigheden van verschillende vakken en opdrachten in en bij de school.

Sfeerafbeelding Fontys

Optimaliseren van sportprestaties

Binnen dit blok leer je hoe je een sport en haar sporters moet analyseren om het fysieke trainingsproces zo optimaal mogelijk in te richten.

Sfeerafbeelding Fontys

Begeleiden van Adventure Educatie

Binnen deze minor word je opgeleid om Adventure activiteiten zodanig te faciliteren dat zij een impuls geven aan het zelfinzicht van de deelnemers.

Sfeerafbeelding Fontys

Begeleiden naar verantwoord Sport en Bewegen

Word jij Sportmedisch Trainer (SMT)? Begeleid en coach gezonde cliënten en cliënten met medisch gecontroleerde ziektebeelden.

Sfeerafbeelding Fontys

Speciale doelgroepen

Binnen deze minor verdiep je je in het creëren van een beweegaanbod voor kinderen met fysieke en mentale beperkingen, gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden en leerstoornissen.

Sfeerafbeelding Fontys

Beweegontwerper

Samen met een team ga je op zoek naar innovatieve oplossingen waarmee kinderen, volwassen en/of ouderen in staat worden gesteld om geoptimaliseerd te bewegen en te leren.

Sfeerafbeelding Fontys

Global Awareness, Sports & Health

Binnen deze minor ga je in samenwerking met anderen een internationaal ontwikkelingsproject op het gebied van sport, bewegen en gezondheid voorbereiden en realiseren in Nepal.

Sfeerafbeelding Fontys

Verbeteren van Voedingsgedrag

De minor is ontwikkeld om jou een verbreding en verdieping aan te bieden door je een project te laten uitvoeren in de beroepspraktijk. Hierbinnen ontwikkel je een eigen voedings(gedrags)interventie voor een doelgroep.

Sfeerafbeelding Fontys

Externe minor / Fontys minor

Wil je een minor buiten Fontys Sporthogeschool volgen? Bij een andere Fontys opleiding, hbo-instelling of universiteit? Dat kan!