Online Keuze Event Sportkunde jaar 4

Welkom bij het Online Keuze Event van Fontys Sportkunde. Op maandag 14 maart 2022 krijg je tussen 11.30-13.00 uur de gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen aan de docent.
Sfeerafbeelding Fontys

Functioneren als buurtsportcoach

Je gaat het huidige sportbeleid van een gemeente vertalen naar een gezond en succesvol beweegklimaat.

Sfeerafbeelding Fontys

Managen van een sportorganisatie

Je gaat aan de slag met het ontdekken van jouw unieke managementkwaliteiten door het maken van verschillende opdrachten. Op basis daarvan maak je uiteindelijk een portfolio.

Sfeerafbeelding Fontys

Evalueren in de
gezondheidsbevordering

Je ontwikkelt en evalueert de kwaliteit van een gezondheidsprogramma in de praktijk en adviseert welke oplossingsrichtingen haalbaar en wenselijk zijn om de kwaliteit van het programma te verbeteren.

Sfeerafbeelding Fontys

Verzorgen van gezondheidsvoorlichting

Je leert gezondheidsvoorlichting te geven over eerder in de opleiding behandelde leefstijlthema’s: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning/stress.

Sfeerafbeelding Fontys

Professionaliseren binnen een sportorganisatie

Je gaat twee workshops ontwerpen en verzorgen bij een sportorganisatie met als doel het verbeteren van de deskundigheid van trainers.

Sfeerafbeelding Fontys

Ondernemen in de sport & beweegsector

Je ontwikkelt een businessplan van een sport- en beweegproduct voor een nieuwe of bestaande markt vanuit een ondernemer of een bestaande organisatie.

Sfeerafbeelding Fontys

Netwerken in het werkveld

Je neemt initiatief om samenwerkingen op te zetten en ziet kansen voor nieuwe samenwerkingen in het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

Ontwikkelen van communicatiestrategie

Je onderzoekt hoe je communicatie van een gezondheidscampagne in kan zetten om een grotere doelgroep te bereiken en te overtuigen van de boodschap.

Sfeerafbeelding Fontys

Innoveren van technologie

Je analyseert en onderzoekt hoe je een product (bv: sportapp) kunt inzetten in de beroepspraktijk. Je evalueert en test je uitkomsten die je op de demodag presenteert.

Sfeerafbeelding Fontys

Monitoring en analyse van data

Het goed kunnen verzamelen van deze data en correct analyseren draagt bij aan het trekken van juiste conclusies omtrent de kwaliteit en effecten van het sport en beweegaanbod. In dit blok worden met name gemonitorde data op een verdiepende wijze analyseren en interpreteren.

Sfeerafbeelding Fontys

Gezond ouder worden

Je zoekt verdieping over de gezondheidsvragen van de toekomst waarbij gezond ouder worden centraal staat.

Sfeerafbeelding Fontys

Evaluating scientific literature

Je leert nieuwe meetmethode om nieuwe vakkennis te kunnen ontleden en leert hoe je deze toe kunt passen in de praktijk.

Sfeerafbeelding Fontys

Initiëren van een beweegvriendelijke wijk

Je krijgt inzicht in de verschillende belanghebbenden (waaronder de bewoners), maakt een wijkscan en komt tot een plan van aanpak voor de wijk.

Sfeerafbeelding Fontys

Begeleiding bij stress, ontspanning en slaap

Je stelt een plan op om vervolgens een persoon te begeleiden die die last heeft van ongezonde stress en/of slaapproblemen.