Angelica Bus

Voorzitter College van Bestuur, SALTO Eindhoven

SALTO is een onderwijskoepel waar betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij kinderen worden uitgedaagd en waarin we leren van en met elkaar.

Inbreng

Ik kom als eerstegraads bevoegd docent Duits uit het onderwijs. Omdat ik vond dat werkgevers te weinig gebruik maakten van de potentie van hun werknemers, heb ik tal van verschillende leidinggevende functies bekleed. Met name op HRM gebied.
Op enig moment ben ik weer teruggegaan in het onderwijs als hoofd P&O van een HBO instelling. Daarna heb ik jaren in de organisatie advies wereld gewerkt, waarbij 99% van mijn klanten zich in het onderwijs bevonden.
Betrokkenheid en ontwikkeling van mensen en organisaties zijn dan ook mijn expertise.
Daarnaast ben ik jarenlang skileraar geweest (in binnen- en buitenland). Sport maakt dat kinderen makkelijker leren, dat ze leren samenwerken en hun emoties een plek leren geven. Door een betere motoriek lukt het kinderen sneller om letterlijk en figuurlijk een betere balans in hun leven te vinden.

Ik ben als lid van de Raad van Toezicht jarenlang betrokken geweest bij Sportservice Zwolle en ik als lid van het bestuur ben ik momenteel nog steeds betrokken bij Playing for Success. Mijn drive en passie voor sport, in de ontwikkeling voor het jonge kind, breng ik graag in bij Fontys Sporthogeschool.

Toekomstperspectief en effect inzet samenwerking Raad van Advies en Fontys Sporthogeschool

Wat mij betreft gaat het curriculum van basisscholen de komende jaren ‘op de schop’. Naast taal, rekenen en lezen zullen kinderen vooral met behulp van sport, bewegen en een gezonde leefstijl leren om zich voor te bereiden op hun toekomst.

Het zou mooi zijn als we gezamenlijk dit curriculum van de toekomst voor alle basisschool leerlingen zouden kunnen uitschrijven en een pilot konden starten met onze gezamenlijke leerkrachten.

Sfeerafbeelding Fontys

“Als je niet kunt delen, kan je ook niet vermenigvuldigen".