Sporthogeschool en corona

Update Coronamaatregelen - 22 maart

Weer aan de slag - Herstart beweegdomeinen
Na lange tijd gaan we, binnen de mogelijkheden en richtlijnen, weer onze lessen beweegdomeinen aanbieden. Praktijkonderwijs heeft immers een uitzonderingspositie ten opzichte van theorieonderwijs.

We hebben afgelopen periode al ervaring opgedaan met het uitvoeren van praktijkonderwijs voor de minoren. Het vasthouden van de 1,5m is niet in iedere situatie even goed mogelijk en verschilt ook erg per beweegdomein. We willen benadrukken dat wanneer je moeite hebben met het deelnemen aan de lessen onder de huidige omstandigheden, je contact op kunt nemen met je studiecoach zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht. 

Bubbels
Om zoveel als mogelijk volgens de richtlijnen te werken en het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden, gaan we met bubbels werken van 8 studenten. Die kunnen we weer verkleinen naar 4 of 2. De bubbelindeling vind je hiernaast >> ALO-1 en ALO-2

Buitenlessen
Verder zijn er op grond van de ervaringen van blok 1, waarbij het naleven van de richtlijnen soms best moeilijk was, aanvullende maatregelen getroffen ten aanzien van de buitenlessen. De problemen lagen met name bij het opstarten van de les en het verzamelen/opruimen van materialen. De betrokken docenten zullen je hierover informeren.

Sfeerafbeelding Fontys

In bovenstaand toetsprogramma staan alle toetsen voor alle drie de cohorten ingepland. Dit toetsprogramma  wordt ook op Fontys Connect geplaatst.
Bij de start van de lessen hoor je per beweegdomein wat de inhoud van de lessen is en wat er dus wordt aangeboden om te komen tot de afname van de toets. 

Houd de bubbel in stand
Als je buiten je reguliere klas om wilt deelnemen aan lessen of aan een toets vanwege een herkansing, moet je je daarvoor inschrijven via deze links >>.  ALO-1 en ALO-2

We doen dit om de vastgestelde bubbels van studenten te behouden én om zicht te krijgen op omvang van gevraagde herkansingen. We zoeken vervolgens op basis van de inschrijvingen naar een geschikt en veilig moment.

Afstuderen 
Voor 4e jaars studenten die verwachten voor de zomer af te studeren maar nog wel toetsen beweegdomeinen moeten behalen die nu niet in het programma van komend semester zijn opgenomen geldt: Doe een verzoek aan de examencommissie. We denken dan op maat mee

Pauzeren

Om de druk op het restaurant en de vrije ruimtes te verkleinen, krijgt elke klas tijdens de pauze/lesvrije uren een eigen ruimte toegewezen. Deze ruimtes zijn opgenomen in het rooster. Ook zullen er gedurende de dag Corona-coaches rondlopen om je op een positieve manier te helpen bij het navolgen van de richtlijnen.

Ten aanzien van de signing en routing in ons gebouw is al veel aangepast:

  • Houd rechts, houd afstand
  • Volg bij drukte de voorgeschreven looproutes
  • Voorzijde gebouw: in- en uitgang
  • Achterzijde gebouw: alléén uitgang.

Samen voor elkaar!


Impact persconferentie maandag 8 maart

Ondanks dat er geen versoepelingen van de maatregelen te melden waren, was de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge maandag helder: "Nog even doorbijten én doorprikken en dan komen de versoepelingen in zicht. Dan zitten we met Pasen op het terras."
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel! Ook voor studenten in het Hoger Onderwijs, voor jou dus, biedt dat de kans om, al is het in beperkte mate, binnenkort weer fysiek onderwijs te kunnen volgen.  Dit betekent dat we de planning, zoals we die eerder hebben vastgesteld, door kunnen voerenVerderop op deze pagina vind je het schema met de uitgangpunten van Periode 3

Herstart beweegdomeinen ALO

In week 3.7 starten we zoals gepland, weer met de lessen van de beweegdomeinen van ALO. Er is goed nagedacht over de wijze waarop we dat praktijkonderwijs aanbieden. Binnen de richtlijnen is er voldoende ruimte om dat verantwoord aan te bieden. Op een later moment berichten we je over de specifieke uitwerkingen van het praktijkonderwijs van ALO.

Vragen herstart

Heb je vragen naar aanleiding van de herstart van de beweegdomeinen? Stel ze dan aan je studiecoach.

Veilig pauzeren

We zien dat we ons gebouw goed hebben ingericht en ook tijdens de onderwijsmomenten hebben we het goed voor elkaar als het gaat om corona-proof onderwijs. Tijdens de pauze-momenten hebben we gezamenlijk wat extra hulp nodig om de aandacht niet te laten verslappen. Daarom zullen we, om drukte op één plek te vermijden, klassen eigen pauzeplaatsen toewijzen. Bijvoorbeeld in de Sportfoyer, bij de projectruimtes aan de kant van de Zandbak, of in een zaal. Via het rooster wordt dit ingepland en kun je dat dus snel vinden. Dit doen we vanaf half maart. Ook zullen we Corona-coaches Inzetten die jou ondersteunen om op een veilige manier te pauzeren.

Picknick
Als het weer het toelaat is buiten pauzeren de allerbeste optie. Daarvoor zijn we aan het kijken hoe we de dat zo veel mogelijk kunnen ondersteunen om ook dan te voorkomen dat we te dicht en met te veel bij elkaar komen.

Uitleen AV/IT-materialen

Als het voor jouw onderwijs nodig is zijn er AV en IT-middelen te leen bij de mediatheek. Wil je daar gebruik van maken? Neem vooraf contact met de mediatheek via mail of per telefoon (08850-70211). Alleen fysiek af te halen.

Corona-gerelateerde klachten

In de afgelopen periode zijn er weinig besmettingen bij ons gemeld. Het belang van melden neemt echter weer toe als we weer met meer naar ons gebouw in Eindhoven mogen komen. 
Dus, om zeker te weten of je naar de opleiding kunt komen vragen we je om het eerder opgestelde stroomschema daarbij te gebruiken. 

UItgangpunten Periode 3

Sfeerafbeelding Fontys


Update Coronamaatregelen - 3 februari

De afgelopen weken heeft een grote groep docenten in overleg met een afvaardiging van de opleidingscommissies (OC’s) en IMR hard gewerkt om zo veel als mogelijk perspectief en duidelijkheid te creëren. En dat is gelukt voor periode 3.

De aanpassingen die gedaan worden in het onderwijs, verschijnen op jouw onderwijspagina van FontysConnect. Zodra deze informatie is verwerkt, word je via het nieuwskanaal van FontysConnect op de hoogte gesteld. Hou het nieuws en je onderwijspagina dus goed in de gaten!

ALO - specifiek naar studiejaar

Ten aanzien van de specifieke situatie in het onderwijs van ALO vind je hieronder per leerjaar een link naar het concrete overzicht:

Rooster publicatie

Omdat we moesten wachten op de maatregelen uit de persconferentie, kunnen we nu het rooster voor periode 3 publiceren. Eventueel aanvullende communicatie daarop zal via het nieuwskanaal van FontysConnect gedeeld worden.

Minoren jaar 3

Uitgaande van het meest negatieve scenario (Geen fysiek onderwijs tot de zomer), zijn we er toch in geslaagd een zodanig onderwijsprogramma te creëren dat we nagenoeg alle minoren kunnen aanbieden. Dat is goed nieuws want dat betekent dat hier geen sprake is van studievertraging. De enige uitzondering hierop is de minor Adventure Education. Deze zal dit semester niet starten. De betreffende studenten worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Gezien de geldende beperkingen voor een groot aantal van onze minoren kiezen we voor een zo optimaal mogelijke invulling, om toch zo sterk als mogelijke minoren aan te kunnen bieden binnen de mogelijkheden. We vragen hiervoor jullie begrip en flexibiliteit. Zodra de maatregelen versoepelen zullen we de ruimte nemen die nodig en relevant is voor de inhouden van deze minoren. Denk aan de mogelijkheid van werkplekleren, waar we in periode 3 nog vooral zullen moeten werken met creatieve alternatieven hiervoor.

 

Reizen en risico’s

De huidige maatregelen in combinatie met de uitzondering die door de overheid voor het praktijkonderwijs gemaakt is, maakt het veilig reizen naar en van het gebouw mogelijk. De rijksoverheid heeft deze reizen aangemerkt als ‘een noodzakelijke reis.’ Je bent dus binnen die maatregelen en richtlijnen gelegitimeerd om te reizen. De dienstregelingen van het OV zijn hier ook op aangepast om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Bovendien reizen er wegens verlenging van de lockdown relatief weinig mensen met het OV.

Mocht je ondanks bovenstaande toch moeite hebben om naar ons gebouw in Eindhoven te komen of heb je vragen omtrent je veiligheid op onze locatie, dan vragen we je om hierover in gesprek te gaan met je studiecoach.


Vragen of zorgen?

Heb je vragen omtrent of maak je zorgen over je studievoortgang? Neem dan contact op met je studiecoach.

Studeren in het gebouw

De mogelijkheid blijft bestaan om de faciliteiten van de Mediatheek te gebruiken. Bel (08850-70211) of mail met het ServicePunt/Mediatheek (Moniek) of neem contact met je studiecoach.  
Bij entree vragen we je aan te melden bij de balie, onder opgave van de docent waarmee afspraken gemaakt zijn, zodat we weten wie er in het gebouw is.

Er is geen mogelijkheid voor praktijkactiviteiten als zelfstandig oefenen, in het gebouw.

Veel gestelde vragen

Graag delen we deze website waarin duidelijk staat beschreven hoe de maatregelen/beperkingen voor het Hoger Onderwijs gelden.


Sfeerafbeelding Fontys
Wel of niet naar de opleiding? Klik op de afbeelding voor het stappenplan

Het Shaka handgebaar

Shaka
Het Shaka handgebaar

Samen voor elkaar In die algemene communicatie en ook om elkaar daarbij te helpen, gebruiken we het Shaka* handgebaar. Dat gebaar dat de ook de Hawaïanen gebruiken, staat onder meer voor vriendschap, begrip en solidariteit

Veelgestelde vragen

 

Vanaf 1 december is ook in het onderwijs het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht. We hebben jullie inmiddels voorzien van een goed uitziend, prettig draagbaar en professioneel mondmasker. Fijn dat we daar goede reacties op krijgen. Dat draagt natuurlijk bij aan het dragen daarvan, op je stage en in het gebouw.

Loop dan even langs de mediatheek, vul het formulier in en ontvang je mondmasker. Eén masker per student, aub.

Mocht je wegens persoonlijke omstandigheden toch gebruik willen maken van het gebouw om daar te studeren dan blijft dat mogelijk, maar doe dat in overleg met de studiecoach. De richtlijn blijft: werk en studeer zoveel mogelijk thuis. Omdat vrijwel elke student inlogt op het WiFi-netwerk van het gebouw, zien we of er nog capaciteit is om in het gebouw te studeren en te werken. Als je niet anders kunt dan studeren in ons gebouw, neem dan de richtlijnen in acht en zorg dat je 1,5 meter afstand houdt en een mondkapje draagt als je je verplaatst.

De looproutes in het gebouw dienen natuurlijk het doel om drukte en ophopingen van mensen te vermijden en zijn er dus voor onze veiligheid. Soms leidt de verplichting van de route ook tot frustratie en onbegrip, zeker als het niet druk is in het gebouw. Daarom passen we de routing licht aan (trappen worden tweerichtingsverkeer) en geven we daarnaast voorrang aan jouw gezonde verstand:

>> Is het NIET DRUK in het gebouw: KIES JE EIGEN WEG. >> Is het DRUK in het gebouwGEBRUIK DE VASTGESTELDE LOOPROUTE

Hou in ieder geval altijd de 1,5 m richtlijn in de gaten en heb respect voor elkaar.

Vanaf 2 december is de routing bij de entree eveneens aangepast:>> Voor het UITGAAND VERKEER gebruiken we de LOOPDEUR>> Voor het INGAAND VERKEER gebruiken we de DRAAIDEUR.

De afgelopen periode zijn er wederom goede ervaringen opgedaan met de online toetsen.

Aangezien een fysieke afname van toetsen met grote groepen in de komende periode nog erg onzeker blijft, hebben we besloten om de komende kennistoetsen eveneens online af te nemen. Hierover volgt later nog nadere informatie.

Op aangeven van een aantal van onze spelcollega’s hebben H&F en de beheerders van het ISC de signing op die locatie aangepast om het onze studenten makkelijker en vooral duidelijker te maken. De Fontys stijl is ook daar toegepast. ‘t Ziet er prima uit.

Omdat de meeste medewerkers vanuit huis werken is het aantal benodigde BHV’ers op locatie van Sporthogeschool niet altijd op het gewenste niveau. Daarom een oproep om je als BHV-er te laten trainen zodat ook jij hierin een bijdrage kunt leveren.

Belangstelling? Geef dat dan aan via deze link o.v.v. ‘BHV’

 

Corona en jouw studie

Bij vragen twijfel of zorgen: neem Contact op met je studiecoach of ga naar Fontys Helpt