Sporthogeschool en corona

Er zijn geen maatregelen meer van kracht vanaf 31 maart '22

Toetsen

We gaan we weer terug naar de standaardsituatie waarbij de toetsen allemaal fysiek op de locatie plaatsvinden. Als het je onverhoopt niet lukt om naar locatie te komen, krijg je een volgende mogelijkheid bij de herkansing. We raden je daarbij aan om je studiecoach hiervan op de hoogte brengen.

Ruimte en testen

Het dragen van een mondkapje in het onderwijsgebouw is niet meer verplicht. Het is een eigen keuze om een mondkapje te dragen op drukke plekken en/of als de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Geef elkaar de ruimte. 
 
Zelftesten 
Een van de basisadviezen luidt: doe voor de zekerheid een zelftest wanneer je naar een drukke locatie gaat of veel mensen ontmoet. Voor het onderwijs blijft het advies ook bestaan om 2x per week een zelftest te doen. Voor studenten in het hoger onderwijs blijft de mogelijkheid bestaan om, tenminste tot juni, gratis zelftesten te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl Doen!

Beslisboom
Mocht uit de zettest blijken dat je besmet bent met Corona of heb je klachten van Corona-achtige aard, BEkijk dan de Beslisboom Wel of niet naar de opleiding. Want met klachten kun je nog steeds anderen besmetten.  


Maatregelen vanaf 19 februari '22

 • Besmettingen hoeven niet meer centraal worden doorgegeven.
 • De maximale groepsgrootte van 75 personen is losgelaten.
 • Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft.

Wijzigingen die gelden direct na de Voorjaarsvakantie (7 maart)

 • Het rooster blijft leidend. Voorlopig gaan we uit van twee dagen per week fysiek onderwijs op locatie.
 • Het dragen van een mondkapje* is niet meer verplicht maar wordt geadviseerd als het houden van1,5 meter afstand lastig is.
 • Ook de 1,5 meter is een advies geworden. Hou afstand waar mogelijk en houd rekening met en respecteer elkaar.
 • Doe een zelftest voordat je naar de opleiding komt of naar stage gaat. Blijf thuis bij klachten.

*Wat voor een mondkapje kan ik het beste dragen?

Draag geen stoffen mondkapje maar een wegwerpmondkapje, waarbij het medische mondkapje (type II) de voorkeur heeft. Zoek hierin de situatie die voor jou het meeste haalbaar is aangezien type II mondkapjes niet makkelijk te verkrijgen zijn.


Update 16 januari '22

>> Theorie/blokonderwijs gaat online door 
Alle theorielessen blijven we gedurende deze lopende periode (periode 2) online verzorgen, met uitzondering van de dagen waarop dit roostertechnisch gecombineerd is met praktijkonderwijs. 
 
>> Praktijkonderwijs op locatie 
Net als afgelopen week gaat het praktijkonderwijs door op locatie. Het kan zijn dat er dagen zijn waarop zowel theorie- als praktijkonderwijs gepland staat. Op die dagen vindt ook het theorieonderwijs op locatie plaats en hiermee creëren we voor jou een effectieve onderwijsdag. Omdat we de overige theorielessen online blijven aanbieden is het een stuk minder druk in het gebouw en is het fysieke onderwijs mogelijk op een veilige manier.
 
>> Rooster is leidend
Bovenstaande keuzes zijn verwerkt in je rooster en dit is dus leidend voor de planning van jouw lesweek. 
 
>> Procedure kennistoetsen bij corona gerelateerde beperkingen
In principe maken studenten de kennistoetsen op Fontys Sporthogeschool. Hierbij is rekening gehouden met voldoende ruimte in de lokalen: per lokaal zullen er max. 20 studenten ingedeeld worden. 
We vinden het belangrijk om voor iedere student een veilige toetsomgeving te realiseren. Daarom is besloten dat komende toetsperiode studenten die vanwege corona gerelateerde beperkingen niet naar de opleiding kunnen komen, de kennistoetsen vanuit huis kunnen maken. Als leidraad hiervoor kun je de bekende beslisboom raadplegen. De kennistoets vanuit huis wordt dan net als op Fontys Sporthogeschool in Remindotoets afgenomen, maar er wordt gesurveilleerd via MS Teams. 

LET OP! Als je vanwege corona gerelateerde beperkingen niet naar de opleiding kunt komen om de toets te maken, moet je een melding doen via het digitale formulier, uiterlijk om 17.00u op de dag vóór de betreffende kennistoets.  Daarmee kunnen we tijdig zorgen dat de toets en de surveillance geregeld is. Voor een verdere toelichting en een link naar de enquête verwijzen we je naar dit bericht

>> Procedure praktijktoetsen ALO (beweegdomeinen)
Kun je vanwege Corona gerelateerde beperkingen niet naar Fontys Sporthogeschool komen en mis je daardoor een toets beweegdomein? Dan kun je dit via deze enquête vooraf melden. Bij studenten waarvoor het belang van deze toets groot is, zal de examencommissie op zoek gaan naar een passende oplossing. 

>> Mondmasker gedurende het gehele verblijf in het gebouw
Een van de voorwaarden voor de versoepelingen binnen het onderwijs is dat iedereen die in het gebouw is, een mondkapje draagt gedurende de gehele verblijfsperiode. Dus bijvoorbeeld ook als je zit in de klas, in de treincoupés zit te werken of loopt op de gangen. De enige uitzondering hierop is tijdens eten en drinken en het beoefenen van sport.
Hoe beter we ons hieraan houden des te sneller zijn we weer van deze lastige maatregel af.

>> Doe een zelftest voor je naar locatie komt!
Nog steeds vragen we je een zelftest te doen voordat je naar de opleiding komt.  Hiermee help je niet alleen jezelf en je directe omgeving, maar ook de studenten, docenten en werkplekcollega's waarmee je in aanraking komt.

Update 5 januari '22

Zoals we hebben gemeld vlak voor de Kerstvakantie, hebben we de berichtgeving omtrent de maatregelen even afgewacht. Nu duidelijk is dat het Hoger Onderwijs nog niet 'open gaat', geldt vanaf 10 januari het onderstaande voor ons onderwijs.

Blok- en theorieonderwijs online
Alle blok- en theorielessen zullen we online verzorgen, met uitzondering van de combinaties met het praktijkonderwijs. 
 
Praktijkonderwijs op locatie
Omdat ons praktijkonderwijs een uitzondering op de maatregelen is, kan dit op locatie plaatsvinden. Net als tijdens de vorige lockdown, kiezen we ervoor om bepaald blokonderwijs/theorieonderwijs hiermee te combineren.  Op deze manier creëren we een effectieve onderwijsdag voor jou, geheel passend binnen de richtlijnen.
Omdat de meeste lessen wel online plaatsvinden is er veel minder drukte in het gebouw, daardoor kunnen we dit blok/theorieonderwijs aanbieden met de mogelijkheid om meer afstand te houden en daarmee een extra veilig onderwijsklimaat te creëren.
 
Rooster en planning
Jouw rooster is leidend dus bekijk dit goed.
Omdat het kabinet het volgende weegmoment gelegd heeft op 14 januari, hebben we besloten om de laatste twee weken van dit blok vooralsnog op bovenstaande manier in te richten.

Toetsing
Ook het aanbieden van toetsen behoort tot één van de uitzonderingen en daarom zullen alle geplande toetsen op locatie plaatsvinden. Om dit in een veilig toets klimaat te kunnen realiseren, wordt hiervoor een duidelijke procedure voorbereid. Hierover volgt later nog concrete informatie. 


Update 19 december

Het ene moment lijkt er rust en weinig impact richting de kerst, het andere moment zitten we middenin in een nieuwe lockdown. En dat is helaas geen prettig nieuws zo net voor de feestdagen.

We hebben de effecten van de maatregelen vertaald en hieronder kort en krachtig uiteengezet.

Theorielessen ALO, Sportkunde, masters en minoren gaan online door
Alle theorielessen en blokteamlessen gaan online verder. Je rooster is hierin leidend. 
 
Praktijklessen ALO en Sportkunde gaan niet door
Ondanks de uitzondering die voor het praktijkonderwijs geldt, kiezen we ervoor om de komende week géén praktijklessen te verzorgen. Tijdens eerdere lockdowns hebben we deze uitzondering altijd belangrijk gemaakt, maar de korte termijn waarop deze maatregelen zijn afgekondigd en de complexiteit van het rooster sterken ons nu in het nemen van dit besluit.
We gebruiken de komende week om een degelijk rooster samen te stellen zodat we het praktijkonderwijs na 10 januari weer goed kunnen oppakken (mits de omstandigheden dat toelaten). 
 
Toetsen gaan op locatie door 
Voor toetsing geldt een uitzondering. De geplande toetsen gaan dan ook door, op locatie. Dit geldt voor zowel de theorie- als praktijktoetsen.
 
Werkplekleren en stage
Afhankelijk van de branche waarin je stage loopt zal deze wel of niet doorgaan. Je ontvangt  hierover rechtstreeks bericht van je werkplek of je coördinator. 

Studeren op locatie 

De norm is ‘Studeer thuis’, maar ons gebouw blijft vooralsnog geopend tussen 09.00 - 17.00u. Is het voor jou noodzakelijk om op locatie te studeren? Dat is mogelijk zoals dat in eerdere lockdowns ook mogelijk was. Bij twijfel neem je het beste eerst even contact op met je studiecoach. 


Update 29 november

De persconferentie van 26 november heeft vooralsnog geen consequenties voor ons onderwijs. DIt gaat door als gepland.

Wel of niet naar de opleiding
We hebben de beslisboom 'Wel of niet naar de opleiding' nog meer naar de actualiteit aangepast. Deze vind je hiernasast en op Connect

Open Dag gecanceld
Gezien de ontwikkelingen heeft Fontys inmiddels besloten om de Open Dag van zaterdag 27 november niet door te laten gaan. Op een nader moment zullen alternatieve studiekeuzeactiviteiten voor onze aankomende studenten worden aangeboden. 

Update 17 november

In dit bericht brengen we je op de hoogte van de gevolgen de laatste Corona-maatregelen.

1. In het Hoger Onderwijs wordt de max. groepsgrootte terug gebracht tot 75 (m.u.v. tentamens en examens).
In principe komt dit niet voor in onze onderwijssituatie, maar mocht de groepsgrootte toch groter zijn dan 75 personen, dan wordt met de docent en de roosteraar gekeken naar een passende oplossing.

2. De basisregels blijven van kracht (incl. 1,5m afstand).
Het dringende advies is om waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden om de kans op besmettingen te verminderen. Ons advies is dan ook: houd rechts, houd afstand en geef elkaar de ruimte.

3. Regels bij quarantaine
Wie coronaklachten heeft, moet zich laten testen. OOK ALS JE GEVACCINEERD BENT. Want ook dan kun je het virus nog steeds krijgen en overdragen.
Blijf bij een positieve test thuis en vermijd contact met anderen. Als iemand in jouw huishouden corona heeft, gaat iedereen in quarantaine. OOK ALS JE GEVACCINEERD BENT. 
Meld je situatie centraal én bij je studiecoach. De beslisboom en contactgegevens vind je hier

4. Tweemaal per week een zelftest
Doe twee keer per week een zelftest. WEDEROM OOK ALS JE GEVACCINEERD BENT.
Geen zelftests meer in huis? Bestel deze dan gratis via deze link.

Basisregels

Update 4 november

Om het stijgend aantal corona-besmettingen terug te dringen is in de persconferentie van afgelopen dinsdag besloten dat we ook in het HBO weer verplicht een mondmasker gaan dragen. Deze maatregel gaat vanaf aanstaande maandag (8 november) in
Zorg dus dat je vanaf dat moment je mondmasker weer bij je hebt en draagt zodra je het gebouw van Sporthogeschool binnenkomt en zolang als je je verplaatst. Als je op je plek zit, kun je je mondmasker dus afdoen.
 
Advies en wanneer thuis te blijven
Het onderwijs blijft geroosterd zoals gepland en daarin brengt het 1,5 meter-advies geen verandering. Daarnaast blijft wel het advies om die 1,5 meter afstand te houden (waar mogelijk dus), je handen te reinigen, jezelf te testen voordat je naar de opleiding komt en vooral thuis te blijven bij klachten. Voor jouw gemak hebben we deze beslisboom geupdate.

Update 4 oktober

Melden Corona-besmetting.

Gelukkig kan het onderwijs weer redelijk normaal functioneren maar nog steeds zijn er Corona-besmettingen. Om de gezondheid van jezelf, je medestudenten en anderen te beschermen vragen we je om bij besmetting als volgt te handelen:

Mocht je besmet raken dan geldt de volgende procedure:

 • Ben je niet gevaccineerd dan ga je in quarantaine en kom je dus niet fysiek naar de opleiding. Meld dan je besmetting via dit emailadres.
 • Ben je wel gevaccineerd dan ga je eveneens in quarantaine en blijf je dus thuis. Meld je besmetting dan ook via dit emailadres.

Zelftesten

We zijn met zijn allen goed op weg maar testen blijft van belang. Gratis zelftests zijn nog steeds verkrijgbaar aan de balie.

Update 27 september

Vanaf 25 september zijn de Corona-maatregelen vervallen. Dat betekent dat we in ons gebouw:

 • geen mondmakser moeten dragen (het mag wel)
 • geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren (maar dat mag wel).

Dus geef elkaar de ruimte!

We blijven vooralsnog gratis zelftests aanbieden en we vragen je om zo'n test te doen op de momenten waarop jij denkt dat het nodig is. Zo houd je rekening met je mede-studenten en docenten.

Update 25 augustus

Sfeerafbeelding Fontys

Gelukkig kan ook het Hoger Onderwijs weer op een redelijk normale manier van start. Hoe fijn is dat? 
Fontys Sporthogeschool heeft er voor gekozen om het eerste blok in hybride vorm te laten plaatsvinden. Op de momenten dat je fysiek naar de opleiding komt gelden er een aantal richtlijnen. Een daarvan is het dragen van een mondkapje in de gangen. Voor jouw en elkaars veiligheid vragen we je dringend je hier aan te houden. Hieronder vind je de actuele corona maatregelen. 

Blijf veilig
Overkoepelend en het doel wat we hiermee hebben.

Doe een zelftest
Je komt circa twee keer in de week naar de opleiding. Om jezelf en anderen veilig te houden vragen we je dringend om een zelftest te doen voordat je naar Eindhoven komt. Blijf bij een positieve uitslag thuis en laat je testen bij de GGD. Bestel Hier de gratis zelfstesten. 

Draag een mondkapje
Wanneer je je verplaatst in het gebouw, word je geacht een mondkapje te dragen. Als je ergens plaatsneemt, in het klaslokaal, het restaurant of een werkplek, mag je dit weer afdoen.
 
Houd afstand
Gelukkig mogen we de 1,5 meter-richtlijn loslaten, maar het blijft veilig om afstand te houden. Houd ook rekening met anderen die dat fijn vinden.
 
Houd rechts
We hebben een gebouw met een ruime opzet. Loop je door de gangen of op de trappen houd dan altijd zo veel mogelijk rechts aan, dan geven we elkaar de ruimte.
 
Was je handen
Het blijft belangrijk om je handen vaak te wassen en te desinfecteren bij een van de desinfectie-zuilen in het gebouw.

Update 8 juli

Verantwoord 
Omdat we ook tijdens de komende (praktijk)toetsen onze en elkaars veiligheid voorop moeten blijven stellen, willen we het volgende benadrukken: Neem je verantwoordelijkheid naar jezelf, je medestudenten en docenten. Blijf daarom thuis bij klachten en laat je testen. Doe sowieso een zelftest voordat je naar de opleiding komt. 

Toetsen 
Dus mocht je een (praktijk)toets moeten doen en er is bij jou sprake van klachten, een positieve test of quarantaine-eis, blijf dan thuis. Meld* jouw situatie dan direct per email bij de examencommissie


*Vermeld daarin jouw naam, studentnummer, de toets waarover het gaat met bijbehorende Progresscode en de reden waarom je niet deel kunt nemen.

Mogelijkheden
De examencommissie zal nagaan of er een alternatief moment mogelijk is na de zomervakantie om studievertraging te beperken. Mocht het invloed hebben op jouw overgangsnorm of studieadvies, dan wordt dit meegenomen als 'persoonlijke omstandigheid' bij het vaststellen hiervan.
Kortom: Blijf in het voorkomende geval dus thuis en maak direct een melding bij de examencommissie.    

Update 25 juni

Verdergaande versoepelingen aangekondigd. Wat betekent dat voor ons?

Per 16 augustus wordt de 1,5 meter regel in het hoger onderwijs losgelaten. Dat lijkt een normaal studiejaar aan te kondigen. Fontys Sporthogeschool heeft al eerder al besloten om ten behoeve van de rust en continuiteit te kiezen voor de opzet van blended learning in periode 1. Hierop is de inzet en het rooster ook gebaseerd.
Aangezien het definitieve besluit over het afschaffen van de 1,5 meter maatregel  pas valt op 13 augustus en we nog een hele zomer te gaan hebben (met alle risico's van dien), houden we vooralsnog vast aan het scenario met onderwijs op 1,5 meter. Het is namelijk makkelijker om op een later moment die 1,5 meter los te laten dan opnieuw toe te moeten passen. We houden je daarover vanzelfsprekend op de hoogte.  
Tot die tijd geldt deze maatregel nog wel, dus: Houd rechts, houd afstand.

Mondkapjes niet meer verplicht vanaf 26 juni

Vanaf a.s. zaterdag hoeven we geen mondkapje meer te dragen in situaties waar we 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. 
Voel je je beter bij het wel dragen van een mondkapje, doet dat dan vooral. Maar ook zonder mondkapje geldt voorlopig nog: Houd rechts, houd afstand.

Blijf (zelf)testen

Het is belangrijk dat we ons na vakantie en bij de start van het nieuwe studiejaar testen met behulp van zelftesten. We vragen je dan ook uitdrukkelijk om de zelftesten te blijven gebruiken en zeker ook na terugkeer van je vakantie in het buitenland en bij de start van het studiejaar.
Je kunt tot eind juli gratis zelftesten aanvragen via SURF www.zelftestonderwijs.nl Doen!


Overgangsnorm naar jaar 2 bepaald

Sportkunde

Eerder hebben we jou geïnformeerd over de overgangsnorm. Dit zijn de eisen die bepalen wanneer jij door mag naar het tweede studiejaar. Deze overgangsnorm is bijgesteld door de examencommissie en het managementteam. 
De propedeuse van Sportkunde kent vijf onderwijseenheden: vier onderwijsblokken én werkplekleren. In de onderstaande tabel vind je hoe je met welke achterstand het komende studiejaar kunt vervolgen.

 Bekijk hieronder het schema en lees hier het hele bericht.

Sfeerafbeelding Fontys

ALO

Eerder hebben we jou geïnformeerd over de overgangsnorm. De overgangsnorm moet je behaald hebben, om je studie te kunnen vervolgen in het 2e leerjaar. Studenten die niet aan deze norm voldoen, mogen hun opleiding vervolgen, maar starten opnieuw in het eerste leerjaar. Deze norm is bijgesteld door examencommissie en het managementteam. De beweegdomeinen worden niet meegenomen in de overgangsnorm, omdat er niet bij alle beweegdomeinen twee toetskansen zijn geweest en studenten slechts beperkt oefentijd hebben gehad. We gaan derhalve uit van de vier onderwijsblokken.  

Bekijk hieronder het schema en lees hier het hele bericht

Sfeerafbeelding Fontys

Update Coronamaatregelen 21 mei

Zelftesten

Inmiddels heb je bericht ontvangen over de gratis zelftesten die je met jouw Fontys account op https://www.zelftestonderwijs.nl/ kunt aanvragen. Snel en makkelijk krijg je vier zelftesten thuis gestuurd. Affhankelijk van je rooster is dit voldoende voor twee tot vier weken. Daarna kun je weer makkelijk bijbestellen. 
Ons dringende advies is om dit te doen, je hebt tenslotte ook een verantwoordelijkheid naar je medestudenten in de bubbel waarin je functioneert. Bespreek het ook met elkaar en maak hierover samen goede afspraken. Dus, test jezelf voor je naar de opleiding komt en bij een positieve uitslag, neem contact met de GGD voor een aanvullende test. 

Zo houden we, met z’n allen én samen, Corona onder de controle.

Kennistoetsen in Periode 4 weer op locatie Eindhoven

Door de actuele corona-ontwikkelingen en de verdergaande versoepelingen hebben we besloten om de kennistoetsen weer op onze locatie af te gaan nemen.
We kijken met grote tevredenheid terug op het online toetsen en willen je bedanken voor je goede medewerking hierin. Het gaf ons de mogelijkheid om de kennistoetsen voor iedereen op een veilige manier te organiseren. Maar het afnemen op locatie heeft nog steeds onze voorkeur.

Digitaal
Omdat we zo tevreden zijn over het digitaal afnemen van de kennistoetsen, gaan we hiermee door. De toetsen worden dus weliswaar op locatie afgenomen, maar nog steeds digitaal en met je eigen laptop. Je wordt op een later moment hierover verder geïnformeerd. 
Het kan in uitzonderlijke situaties nog wel zo zijn dat we kiezen voor een online toets. Uiteraard laten we dit dan tijdig weten.  

Intelligent testen voor ALO 1 en ALO 2

Vanaf de eerste week van juni gaan we starten met een belangrijke stap in het vergroten van onze veiligheid op locatie voor een specifieke groep studenten en medewerkers. Deze groep studenten wordt op een heel laagdrempelige en mensvriendelijke manier aan het begin van de dag op Sporthogeschool getest. Deze test is heel snel uit te voeren en niet belastend. Het enige wat je moet doen is je persoonlijke code scannen en spugen in een buisje. Daarna ga je door naar de les.
De uitslag ontvang je na 4 tot 12 uur per email. En het mooie is dat deze test zo betrouwbaar is (RIVM gecertificeerd) dat deze jouw eventuele besmetting detecteert vóórdat je besmettelijk bent. 
 
We gaan de test uitvoeren met de studenten van ALO 1 en ALO 2 en alle betrokken docenten en medewerkers. Looptijd: van 31 mei 2021 tot aan de zomer. De deelnemers ontvangen hierover nog aanvullende de informatie. Deze doelgroep hoeft dan geen gebruik te maken van de hierboven genoemde zelftesten. Meer weten over de test zelf?

Testen draagt enorm bij aan het terugdringen van Corona. Daarnaast blijfven voor iedereen de reguliere afspraken (ook voor de pilotgroep) van kracht: 

 • Draag je mondmasker als je je verplaatst in het gebouw
 • Houd rechts, houd 1,5m afstand!
 • Blijf in je bubbel, ook in je pauze
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coaches op.

De Fitstop is weer open

Dankzij de versoepelingen kan ook onze eigen Fitstop weer open. Een aantal van jullie heeft hier al dankbaar gebruik van gemaakt en we willen je uitnodigen dat te blijven doen.  
Alle informatie rondom het gebruik en aanmelden voor een trainingssessie, vrij of begeleid, vind je via de etalage van de Fitstop. Het Fitstopteam staat voor je klaar.


Update 21 april

Goed nieuws

Zoals verwacht heeft het kabinet besloten om voor het Hoger Onderwijs weer fysiek onderwijs toe te staan, te beginnen met een dag in de week. Afhankelijk van jouw opleiding en onderwijsblok kan het zijn dat je een of twee dagen naar de opleiding komt.
Dat betekent voor ons onderwijs (ALO, pabo-ALO, Sportkunde, minoren en masters) dat wij het rooster van Periode 4 als gepland kunnen uitvoeren.

Snel zelf testen

Het Hoger Onderwijs gaat werken met sneltesten voor studenten en medewerkers als extra instrument om de besmettingen terug te dringen en veilig onderwijs te kunnen verzorgen. Het kabinet: “Studenten hebben vaak zelf geen last van een besmetting, maar kunnen deze dus wel ongemerkt overdragen op anderen.”

Zelftesten komen begin mei beschikbaar. De aanvraag zal waarschijnlijk verlopen via een landelijke portal of direct via Fontys. Tevens is nu nog niet duidelijk hoe de testprocedure zal verlopen. We houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Verantwoord en veilig 

Het Indoor Sportcentrum wordt op dit moment ingezet als  vaccinatiecentrum.  Dagelijks worden hier honderden, zo niet duizenden mensen (ouderen en kwetsbaren) gevaccineerd. We moeten beseffen dat er dan veel naar ons wordt gekeken en dat we ons dus verantwoord moeten gedragen. Bijvoorbeeld als we buiten pauzeren of van de bus naar het gebouw lopen. Graag jouw bijdrage daarin!

Pauzeren

De afgelopen periode hebben klassen en bubbels in de pauzes verdeeld over alle ruimtes in ons gebouw.  Helaas moeten we constateren dat dat leidt tot vervuiling van het gebouw (jammer en bijzonder dat het een aantal van jullie niet lukt om het eigen afval op te ruimen). Daardoor zijn we genoodzaakt om vanaf nu niet meer te pauzeren in de zalen en gaan we dus weer terug naar de situatie waarin we niet eten en drinken in de zalen. Zoveel als mogelijk roosteren we de pauzes in onze lokalen. 

Jouw gedrag

We zien veel enthousiasme bij jullie tijdens de praktijklessen. Het is duidelijk dat iedereen blij is om weer in het gebouw te zijn en om weer fysiek onderwijs te volgen. 
Die vrijheid impliceert ook verantwoordelijkheid. We vragen je nu dus des te meer om je te houden aan de richtlijnen, in de lessen maar vooral ook daarbuiten. Zodat we er samen aan bijdragen dat we op de ingeslagen weg door kunnen blijven gaan. Hoe jammer zou het zijn als we weer terug zouden moeten naar volledig online?

Dus:

 • Draag je mondmasker als je je verplaatst in het gebouw
 • Houd rechts, houd 1,5m afstand!
 • Blijf in je bubbel, ook in je pauze
 • Volg de aanwijzigingen van de Corona-coaches op


Update Coronamaatregelen - 22 maart

Weer aan de slag - Herstart beweegdomeinen
Na lange tijd gaan we, binnen de mogelijkheden en richtlijnen, weer onze lessen beweegdomeinen aanbieden. Praktijkonderwijs heeft immers een uitzonderingspositie ten opzichte van theorieonderwijs.

We hebben afgelopen periode al ervaring opgedaan met het uitvoeren van praktijkonderwijs voor de minoren. Het vasthouden van de 1,5m is niet in iedere situatie even goed mogelijk en verschilt ook erg per beweegdomein. We willen benadrukken dat wanneer je moeite hebben met het deelnemen aan de lessen onder de huidige omstandigheden, je contact op kunt nemen met je studiecoach zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht. 

Bubbels
Om zoveel als mogelijk volgens de richtlijnen te werken en het aantal contactmomenten zo klein mogelijk te houden, gaan we met bubbels werken van 8 studenten. Die kunnen we weer verkleinen naar 4 of 2. De bubbelindeling vind je hiernaast >> ALO-1 en ALO-2

Buitenlessen
Verder zijn er op grond van de ervaringen van blok 1, waarbij het naleven van de richtlijnen soms best moeilijk was, aanvullende maatregelen getroffen ten aanzien van de buitenlessen. De problemen lagen met name bij het opstarten van de les en het verzamelen/opruimen van materialen. De betrokken docenten zullen je hierover informeren.

Sfeerafbeelding Fontys

In bovenstaand toetsprogramma staan alle toetsen voor alle drie de cohorten ingepland. Dit toetsprogramma  wordt ook op Fontys Connect geplaatst.
Bij de start van de lessen hoor je per beweegdomein wat de inhoud van de lessen is en wat er dus wordt aangeboden om te komen tot de afname van de toets. 

Houd de bubbel in stand
Als je buiten je reguliere klas om wilt deelnemen aan lessen of aan een toets vanwege een herkansing, moet je je daarvoor inschrijven via deze links >>.  ALO-1 en ALO-2

We doen dit om de vastgestelde bubbels van studenten te behouden én om zicht te krijgen op omvang van gevraagde herkansingen. We zoeken vervolgens op basis van de inschrijvingen naar een geschikt en veilig moment.

Afstuderen 
Voor 4e jaars studenten die verwachten voor de zomer af te studeren maar nog wel toetsen beweegdomeinen moeten behalen die nu niet in het programma van komend semester zijn opgenomen geldt: Doe een verzoek aan de examencommissie. We denken dan op maat mee

Pauzeren

Om de druk op het restaurant en de vrije ruimtes te verkleinen, krijgt elke klas tijdens de pauze/lesvrije uren een eigen ruimte toegewezen. Deze ruimtes zijn opgenomen in het rooster. Ook zullen er gedurende de dag Corona-coaches rondlopen om je op een positieve manier te helpen bij het navolgen van de richtlijnen.

Ten aanzien van de signing en routing in ons gebouw is al veel aangepast:

 • Houd rechts, houd afstand
 • Volg bij drukte de voorgeschreven looproutes
 • Voorzijde gebouw: in- en uitgang
 • Achterzijde gebouw: alléén uitgang.

Samen voor elkaar!


Update 9 maart

Ondanks dat er geen versoepelingen van de maatregelen te melden waren, was de boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge maandag helder: "Nog even doorbijten én doorprikken en dan komen de versoepelingen in zicht. Dan zitten we met Pasen op het terras."
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel! Ook voor studenten in het Hoger Onderwijs, voor jou dus, biedt dat de kans om, al is het in beperkte mate, binnenkort weer fysiek onderwijs te kunnen volgen.  Dit betekent dat we de planning, zoals we die eerder hebben vastgesteld, door kunnen voerenVerderop op deze pagina vind je het schema met de uitgangpunten van Periode 3

Herstart beweegdomeinen ALO

In week 3.7 starten we zoals gepland, weer met de lessen van de beweegdomeinen van ALO. Er is goed nagedacht over de wijze waarop we dat praktijkonderwijs aanbieden. Binnen de richtlijnen is er voldoende ruimte om dat verantwoord aan te bieden. Op een later moment berichten we je over de specifieke uitwerkingen van het praktijkonderwijs van ALO.

Vragen herstart

Heb je vragen naar aanleiding van de herstart van de beweegdomeinen? Stel ze dan aan je studiecoach.

Veilig pauzeren

We zien dat we ons gebouw goed hebben ingericht en ook tijdens de onderwijsmomenten hebben we het goed voor elkaar als het gaat om corona-proof onderwijs. Tijdens de pauze-momenten hebben we gezamenlijk wat extra hulp nodig om de aandacht niet te laten verslappen. Daarom zullen we, om drukte op één plek te vermijden, klassen eigen pauzeplaatsen toewijzen. Bijvoorbeeld in de Sportfoyer, bij de projectruimtes aan de kant van de Zandbak, of in een zaal. Via het rooster wordt dit ingepland en kun je dat dus snel vinden. Dit doen we vanaf half maart. Ook zullen we Corona-coaches Inzetten die jou ondersteunen om op een veilige manier te pauzeren.

Picknick
Als het weer het toelaat is buiten pauzeren de allerbeste optie. Daarvoor zijn we aan het kijken hoe we de dat zo veel mogelijk kunnen ondersteunen om ook dan te voorkomen dat we te dicht en met te veel bij elkaar komen.

Uitleen AV/IT-materialen

Als het voor jouw onderwijs nodig is zijn er AV en IT-middelen te leen bij de mediatheek. Wil je daar gebruik van maken? Neem vooraf contact met de mediatheek via mail of per telefoon (08850-70211). Alleen fysiek af te halen.

Corona-gerelateerde klachten

In de afgelopen periode zijn er weinig besmettingen bij ons gemeld. Het belang van melden neemt echter weer toe als we weer met meer naar ons gebouw in Eindhoven mogen komen. 
Dus, om zeker te weten of je naar de opleiding kunt komen vragen we je om het eerder opgestelde stroomschema daarbij te gebruiken. 

Uitgangpunten Periode 3

Sfeerafbeelding Fontys


Update Coronamaatregelen - 3 februari

De afgelopen weken heeft een grote groep docenten in overleg met een afvaardiging van de opleidingscommissies (OC’s) en IMR hard gewerkt om zo veel als mogelijk perspectief en duidelijkheid te creëren. En dat is gelukt voor periode 3.

De aanpassingen die gedaan worden in het onderwijs, verschijnen op jouw onderwijspagina van FontysConnect. Zodra deze informatie is verwerkt, word je via het nieuwskanaal van FontysConnect op de hoogte gesteld. Hou het nieuws en je onderwijspagina dus goed in de gaten!

ALO - specifiek naar studiejaar

Ten aanzien van de specifieke situatie in het onderwijs van ALO vind je hieronder per leerjaar een link naar het concrete overzicht:

Rooster publicatie

Omdat we moesten wachten op de maatregelen uit de persconferentie, kunnen we nu het rooster voor periode 3 publiceren. Eventueel aanvullende communicatie daarop zal via het nieuwskanaal van FontysConnect gedeeld worden.

Minoren jaar 3

Uitgaande van het meest negatieve scenario (Geen fysiek onderwijs tot de zomer), zijn we er toch in geslaagd een zodanig onderwijsprogramma te creëren dat we nagenoeg alle minoren kunnen aanbieden. Dat is goed nieuws want dat betekent dat hier geen sprake is van studievertraging. De enige uitzondering hierop is de minor Adventure Education. Deze zal dit semester niet starten. De betreffende studenten worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Gezien de geldende beperkingen voor een groot aantal van onze minoren kiezen we voor een zo optimaal mogelijke invulling, om toch zo sterk als mogelijke minoren aan te kunnen bieden binnen de mogelijkheden. We vragen hiervoor jullie begrip en flexibiliteit. Zodra de maatregelen versoepelen zullen we de ruimte nemen die nodig en relevant is voor de inhouden van deze minoren. Denk aan de mogelijkheid van werkplekleren, waar we in periode 3 nog vooral zullen moeten werken met creatieve alternatieven hiervoor.

 

Reizen en risico’s

De huidige maatregelen in combinatie met de uitzondering die door de overheid voor het praktijkonderwijs gemaakt is, maakt het veilig reizen naar en van het gebouw mogelijk. De rijksoverheid heeft deze reizen aangemerkt als ‘een noodzakelijke reis.’ Je bent dus binnen die maatregelen en richtlijnen gelegitimeerd om te reizen. De dienstregelingen van het OV zijn hier ook op aangepast om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Bovendien reizen er wegens verlenging van de lockdown relatief weinig mensen met het OV.

Mocht je ondanks bovenstaande toch moeite hebben om naar ons gebouw in Eindhoven te komen of heb je vragen omtrent je veiligheid op onze locatie, dan vragen we je om hierover in gesprek te gaan met je studiecoach.


Vragen of zorgen?

Heb je vragen omtrent of maak je zorgen over je studievoortgang? Neem dan contact op met je studiecoach.

Studeren in het gebouw

De mogelijkheid blijft bestaan om de faciliteiten van de Mediatheek te gebruiken. Bel (08850-70211) of mail met het ServicePunt/Mediatheek (Moniek) of neem contact met je studiecoach.  
Bij entree vragen we je aan te melden bij de balie, onder opgave van de docent waarmee afspraken gemaakt zijn, zodat we weten wie er in het gebouw is.

Er is geen mogelijkheid voor praktijkactiviteiten als zelfstandig oefenen, in het gebouw.

Veel gestelde vragen

Graag delen we deze website waarin duidelijk staat beschreven hoe de maatregelen/beperkingen voor het Hoger Onderwijs gelden.


Beslisboom-nov2
Wel of niet naar de opleiding? KLIK HIER voor het stappenplan

Het Shaka handgebaar

Shaka
Het Shaka handgebaar

Samen voor elkaar In die algemene communicatie en ook om elkaar daarbij te helpen, gebruiken we het Shaka* handgebaar. Dat gebaar dat de ook de Hawaïanen gebruiken, staat onder meer voor vriendschap, begrip en solidariteit

 

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 december is ook in het onderwijs het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht. We hebben jullie inmiddels voorzien van een goed uitziend, prettig draagbaar en professioneel mondmasker. Fijn dat we daar goede reacties op krijgen. Dat draagt natuurlijk bij aan het dragen daarvan, op je stage en in het gebouw.

Loop dan even langs de mediatheek, vul het formulier in en ontvang je mondmasker. Eén masker per student, aub.

Mocht je wegens persoonlijke omstandigheden toch gebruik willen maken van het gebouw om daar te studeren dan blijft dat mogelijk, maar doe dat in overleg met de studiecoach. De richtlijn blijft: werk en studeer zoveel mogelijk thuis. Omdat vrijwel elke student inlogt op het WiFi-netwerk van het gebouw, zien we of er nog capaciteit is om in het gebouw te studeren en te werken. Als je niet anders kunt dan studeren in ons gebouw, neem dan de richtlijnen in acht en zorg dat je 1,5 meter afstand houdt en een mondkapje draagt als je je verplaatst.

De looproutes in het gebouw dienen natuurlijk het doel om drukte en ophopingen van mensen te vermijden en zijn er dus voor onze veiligheid. Soms leidt de verplichting van de route ook tot frustratie en onbegrip, zeker als het niet druk is in het gebouw. Daarom passen we de routing licht aan (trappen worden tweerichtingsverkeer) en geven we daarnaast voorrang aan jouw gezonde verstand:

>> Is het NIET DRUK in het gebouw: KIES JE EIGEN WEG. >> Is het DRUK in het gebouwGEBRUIK DE VASTGESTELDE LOOPROUTE

Hou in ieder geval altijd de 1,5 m richtlijn in de gaten en heb respect voor elkaar.

Vanaf 2 december is de routing bij de entree eveneens aangepast:>> Voor het UITGAAND VERKEER gebruiken we de LOOPDEUR>> Voor het INGAAND VERKEER gebruiken we de DRAAIDEUR.

De afgelopen periode zijn er wederom goede ervaringen opgedaan met de online toetsen.

Aangezien een fysieke afname van toetsen met grote groepen in de komende periode nog erg onzeker blijft, hebben we besloten om de komende kennistoetsen eveneens online af te nemen. Hierover volgt later nog nadere informatie.

Op aangeven van een aantal van onze spelcollega’s hebben H&F en de beheerders van het ISC de signing op die locatie aangepast om het onze studenten makkelijker en vooral duidelijker te maken. De Fontys stijl is ook daar toegepast. ‘t Ziet er prima uit.

Omdat de meeste medewerkers vanuit huis werken is het aantal benodigde BHV’ers op locatie van Sporthogeschool niet altijd op het gewenste niveau. Daarom een oproep om je als BHV-er te laten trainen zodat ook jij hierin een bijdrage kunt leveren.

Belangstelling? Geef dat dan aan via deze link o.v.v. ‘BHV’

 

Corona en jouw studie

Bij vragen twijfel of zorgen: neem Contact op met je studiecoach of ga naar Fontys Helpt