Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs

Sfeerafbeelding Fontys

Kennis in beweging.

We leven in een tijd van grote maatschappelijke uitdagingen. De samenleving heeft daarbij hoge verwachtingen van het onderwijs. Om daaraan tegemoet te kunnen komen, hebben we excellente leraren, leiders en specialisten nodig. Professionals die een leven lang onderzoekend blijven leren, van en met elkaar.

Het Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs biedt kansen voor "kennis in beweging" door:

  • het verbinden, versterken en ontsluiten van kennis over passend onderwijs, taal, rekenen, gedrag en andere actuele thema's in het onderwijs;
  • het initiëren, stimuleren en begeleiden van onderzoek, ook in de (eigen) praktijk;
  • het organiseren van inspirerende en verbindende ontmoetingen tussen professionals rond actuele vraagstukken en ontwikkelingen;
  • het adviseren rond leren en ontwikkelen in schoolorganisaties;
  • het (door)ontwikkelen van opleidingen en trainingen;
  • een continue dialoog met het werkveld.

Het Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs is een samenwerking tussen:

  • Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE);
  • Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys OSO);

Het Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs kent op dit moment drie kenniscentra rond actuele domeinen. Elk centrum bundelt relevante kennis op haar domein vanuit de betrokken Fontys-instituten én het werkveld. We maken kennis toegankelijk voor leraren, schoolleiders en bestuurders, studenten, adviseurs en lerarenopleiders. Initiatieven en activiteiten om nieuwe kennis te ontwikkelen beginnen bij een vraag of idee vanuit het werkveld, maar zeker ook bij de kenniscentra. Samen verkennen we de kansen en mogelijkheden en bieden we ondersteuning bij opleiding en schoolontwikkeling.

Wilt u meer weten? Wilt u kennis en ervaring delen met het werkveld? Hebt u een actuele vraag? Neem contact op met een van onze projectleiders van de kenniscentra. We denken graag met u mee.

Stel uw vraag?

Fontys Pro Educatie
Telefoon: 08850 70700
Mail (Algemeen):
FontysPro-Educatie@Fontys.nl
Mail (Passend onderwijs):
y.richardsvlam@fontys.nl
Mail (Taal):
j.duerings@fontys.nl
Mail (Gedrag):
m.haasen@fontys.nl