Onderzoek in de praktijk

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek in de praktijk:

Benieuwd naar wat er al onderzocht is over bepaalde gedragsthema’s, onderwerpen of handelingsverlegenheid bij gedragsvraagstukken op school?
Klik door naar een masterthesis/-scriptie en geef in de zoekbalk jouw combinatie van zoektermen:

Klik door naar een bachelor scriptie en geef daar je combinatie van zoektermen in de zoekbalk:

Onderzoek naar Gedrag

Naast de verschillende lerarenopleidingen, waarvan de studenten eigen praktijkgerichte onderzoeken naar gedrag in het onderwijs doen, kent Nederland nog andere onderzoeksinstituten. Zij verrichten meestal in opdracht onderzoek. Hieronder volgen de weblinks.
Geef binnen de website in de zoekbalk jouw combinatie van zoektermen, en laat je verrassen!

Radbout Universiteit
Praktikon
CED Groep
Vrije Universiteit (Learn!)
Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK)
Altrecht
Nivel
Nederlands Jeugd Instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Sociaal en Cultureel Planbureau

Internationaal onderzoek

Naar effecten van lessen in sociale en emotionele competentieontwikkeling d.m.v. PATH.
In Nederland staat dit bekend onder PAD: Programma Alternatieve Denkstrategieën. Dit is een methode en lessenserie ter bevordering van sociale en emotionele competentieontwikkeling leerlingen.

masterscriptie

bacherlorscriptie

Radboud Universiteit

Naar effecten van Schoolwide Positive Behavior Support. Een geïntegreerde schoolbrede aanpak van leren en gedrag ter bevordering van zowel de cognitieve als ook de sociale en emotionele competentieontwikkeling van leerlingen. Rapportages over toename leerplezier, motivatie en afname gedragsproblemen bij leerlingen en verminderen werkdruk en verhogen arbeidsvreugde bij leraren en betrokkenheid van ouders.

Praktikon

CED groep Onderzoek en Innovatie

LEARN!

Naar effecten van schoolpraktijken gebaseerd op evidence based strategieën. Wat werkt er nu echt? David Mitchell introduceert 23 effectieve aanpakken op een website en in een introductievideo.

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies (ACK)

Nivel

Nederlands Jeugd Instituut

John Hattie rapporteert diverse meta-analyses over: gericht feedback geven; effecten op leerprestaties; effecten op leren door het leren zelf meer zichtbaar te maken. Hier vindt u een aantal publicaties en een introductievideo van John Hattie.

Centraal Bureau voor de Statistiek

PATHS

PBIS

What Really Works

Hattie Ranking: Influences And Effect Sizes Related To Student Achievement