Open Podium

Sfeerafbeelding Fontys

Wat is een kenniscentrum wanneer het geen open podium biedt om kennis te delen?
Een podium om jou of jullie school een verhaal te laten vertellen. Bepaal wat van waarde is om te delen.
Daarom gaan hier de gordijnen open voor het plaatsen van gouden vondsten uit de praktijk rond het thema ‘gedrag’.
Een podium om jou of jullie school een verhaal te laten vertellen in Good Practices of om te laten zien in een Videoverslag. Bepaal wat van waarde is om te delen en om aan anderen te laten zien.
Zo komen we tot nieuwe ideeën werken we samen aan gedrag!

Voorbeelden:

  • wat jullie aan lesmateriaal hebben gemaakt rond het thema sociale veiligheid of burgerschap.
  • een resultaat van een gespreksavond met ouders
  • een afsprakenlijst opgesteld door alle betrokken parttijen
  • een database met gegevens over gedragsverwachtingen
  • een rapportage over een periode/project van om van ongewenst naar gewenst gedrag te komen
  • een product van een project tonen
  • iets wat te bestellen is en door jullie zelf gemaakt is
  • verslagen van gesprekken of interviews met collega’s/ouders/experts/leerlingen
Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys