Samen werken aan gedrag

Samen werken aan gedrag

Sfeerafbeelding Fontys

Verreweg de meeste ouders staan open voor de ontwikkelingsbehoeften van hun kinderen. Zij bieden hun kind situaties en ervaringen waardoor aan de psychologische basisbehoeften ( om autonoom te zijn, om competent te zijn en om erbij te horen ) tegemoet wordt gekomen (Deci & Ryan, 1985; Stevens, 1994; Vansteenkiste & Soenens, 2015) . Verreweg de meeste leraren doen datzelfde op school en werken daarom samen met de ouders doelgericht aan de groei en uitbouw van sociale en emotionele competentieontwikkeling van hun leerlingen. Lessen zijn regelmatig gebaseerd op de volgende indeling in vijf brede banden (Van Overveld, 2010;2012):
‘besef hebben van jezelf’ (o.a. kunnen inschatten eigen gevoelens, zelfvertrouwen, wensen, verlangens, inzicht in waar je goed in bent of juist niet),;
‘besef hebben van de ander’ (empathie, perspectief kunnen nemen, sociaal gedrag begrijpen);
‘keuzen kunnen maken’ (b.v. kiezen wat juist is voor jezelf en voor de ander);’
‘zelfregulatie’ (impulscontrole, leren beheersen);
‘relaties kunnen hanteren’(b.v. samenwerken, conflicten oplossen).

Verder lezen?

Sfeerafbeelding Fontys

Publicaties

Websites

Video