Social Media en gedrag op school: onderzoek en artikelen

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek naar bovenmatig gebruik van sociale media op de smartphone en resultaten op impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties bij Nederlandse jongeren (Haverlag, 2013).

Het doel van het huidige onderzoek was meer inzicht te verkrijgen over compulsief gebruik
van sociale media op de smartphone onder Nederlandse jongeren (11-18 jaar). Daarnaast is de mediërende rol van impulsiviteit en depressieve klachten in de relatie tussen compulsief gebruik van sociale media op de smartphone en schoolprestaties meegenomen. Het onderzoek heeft een cross-sectioneel design. De steekproef bestaat uit 4519 jongeren in de leeftijd van elf tot achttien jaar. De resultaten laten een positieve relatie zien tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone en schoolprestaties. Verder blijkt meer compulsief gebruik van sociale media op de smartphone samen te hangen met meer impulsiviteit en meer depressieve klachten. Er bestaat geen mediërende rol van impulsiviteit en depressieve klachten in de relatie tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone en schoolprestaties. Meisjes blijken meer kans te hebben op impulsiviteit, depressieve klachten en hoge schoolprestaties dan jongens. 

Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken…

Uit de brochure: ‘Sociale media en schoolveiligheid” van Politie.nl (2013).

Voor jongeren zijn sociale media een vanzelfsprekend deel van hun leven. Snel contact staat voorop. Zonder al te veel toezicht van ouders, docenten, moderator en/of politie staan ze direct in verbinding met vrienden, ‘vrienden van vrienden’ en onbekenden. Dat biedt veel mogelijkheden om te leren, om de wereld en hun eigen ik te ontdekken.
Deze generatie doet eigenlijk niets anders dan hun ouders. Zij hebben dezelfde behoefte aan verbinding en passen zich aan om ergens bij te horen. Het belangrijke verschil is dat zij meer middelen tot hun beschikking hebben. Contact met klasgenoten beperkt zich niet langer tot het schoolplein of schooltijden. Dat brengt ook risico’s met
zich mee. Grenzen zijn niet altijd duidelijk en jongeren verleggen deze ook nog eens graag. Ze geven zomaar persoonlijke informatie prijs, maken ruzie of geven zich voor de webcam letterlijk bloot. Groepsdruk, intimidatie, agressie, pesten en bedreiging vinden òòk online plaats. Vaak buiten het gezichtsveld van ouders en docenten, maar met een enorme impact wanneer het escaleert. En dat stopt niet voor de schoolpoort.

Sexting “Vmbo-directeur: Dit gaat verder dan moderne pesterij”

Wat is sexting? Lees hierover en bekijk het fragment uit NOS-Journaal 13-01-2016.

“Jongeren die intieme foto's van andere jongeren ongevraagd op sociale media delen: "dat gaat verder dan moderne pesterij", vindt de directeur van het Tilburgse Vakcollege. Directeur Weijmans doelt hiermee op een affaire met seksfoto's op Instagram, waarbij ook minderjarige leerlingen van zijn school zijn betrokken.
Afgelopen oktober meldde een vrouwelijke leerling van de vmbo-school dat er ongevraagd een seksueel getinte foto van haar op Instagram was gezet. De school is daarop in gesprek gegaan met de leerling en heeft voor "passende begeleiding" gezorgd, aldus Weijmans. Ook is de zaak aan de politie gemeld. “

'Jongeren overzien de gevolgen van sexting niet'

Overgenomen van Nieuwsuur van http://nos.nl/op3/artikel/2080274-jongeren-overzien-de-gevolgen-van-sexting-niet.html geraadpleegd op 20-01-2016
Een naaktfoto of filmpje sturen naar iemand die je leuk vindt, terwijl de kans bestaat dat 'ie online wordt verspreid? Jongeren blijven het doen. In Tilburg onderzoekt de politie nu een Instagram-account met naaktfoto's van leerlingen van een vmbo-school.
Volgens Raoul Chocolaad van seksespecifiek expertisecentrum Qpido komt dat omdat jongeren alleen nog maar communiceren via social media. Het maken van een foto is zo gebeurd, net als het doorsturen. En veel jongeren overzien daar de gevolgen niet van.
"Jongeren willen leuk gevonden worden en indruk maken. Daarbij denken ze niet na over wat er kan gebeuren. Aandacht speelt een grote rol. En pubers zijn daar extra gevoelig voor. Het puberbrein is minder goed in staat om de gevolgen van zo'n actie te overzien."
Daarnaast speelt mee dat het een vrij nieuw fenomeen is, zegt Chocolaad. "Niemand vertelt ze over de risico's. Ouders en leerkrachten zijn ook vaak niet op de hoogte. Het is belangrijk om ouders, leerkrachten en kinderen hierover voor te lichten."
Je denkt: leuk, even doorsturen. Maar je pleegt een strafbaar feit.
Maar het zijn niet alleen jongeren die seksueel getinte berichten naar elkaar sturen. Ook volwassenen doen aan sexting. "Het is een misvatting om te denken dat het hoort bij een bepaalde doelgroep."
Maar onder de 18 is het maken en verspreiden van naaktfoto's strafbaar. En dat weten veel jongeren niet. "Je denkt: leuk, even maken of doorsturen. Maar je pleegt een strafbaar feit. Als scholieren dat horen, schrikken ze vaak." Toch denkt Francien Regelink dat sexting onder jongeren alleen nog maar zal toenemen. "Het is een nieuwe manier van digitaal aftasten. Het hoort bij deze tijd van Whatsappen en Snapchat."

Casus Anne-Marie (15) is social media verslaafd en heeft gedragsproblemen

Overgenomen van http://www.yeswecanclinics.nl/over-ons/persoonlijke-ervaringen/anne-marie-15-social-media-verslaafd geraadpleegd op 20-01-2016

Anne-Marie vertelt over haar gedragsproblemen:
“Ik ben opgegroeid in een gezellig, warm gezin. Ik heb een vader, moeder, broer en twee jongere zusjes. Mijn schooltijd begon zonder problemen. In groep 1 en 2 ging ik heel graag naar school. In groep 3 zijn er problemen gekomen. Ik had toen een juffrouw, waar ik niet goed mee kon opschieten. Mijn gedrag liet te wensen over en mijn resultaten waren erg slecht. Ik was de storende factor in de klas en was toen bijna meer thuis als op school. Dit omdat mijn moeder mij wilde beschermen en niet wist hoe het verder moest.
Vanaf die tijd ben ik in een rollercoaster terecht gekomen van onderzoeken en therapieën vanwege mijn gedrag. Ik heb een diagnose pdd-nos gekregen. Dit bracht bij mij een gevoel teweeg van anders te zijn als andere kinderen, onbegrijpelijk voor mij en werd daar zelfs boos om.
In die tijd werd ik veel gepest, omdat ik behoorlijk stevig was. Mijn reactie was dan ongeremd en dacht niet na bij wat ik deed. Wat weer leidde tot boze ouders, omdat ik hun kind in elkaar geslagen had. Maar niet alleen op leeftijdsgenoten reageerde ik zo, ook op volwassenen mensen en leerkrachten dit heeft voor veel problemen gezorgd. Ik stelde me behoorlijk agressief op, zowel verbaal als non-verbaal en bouwde zo een muur om me heen.
Op 11-jarige leeftijd is er een periode aangebroken dat ik misbruikt werd en dat heeft me angstig gemaakt en heb daardoor een ongelooflijk laag zelfbeeld ontwikkeld.
Heel veel angst heb ik ontwikkeld voor andere jongens en mannen. Uit schaamte en door bedreiging heb ik het nooit durven vertellen aan mijn ouders of aan iemand anders. Mijn leven was kapot en had hierdoor geen toekomst meer. Mijn gedrag werd steeds negatiever en onverschilliger, ik maakte vaak ruzie en maakte mijn ouders uit voor alles wat mooi en lelijk was. Ook mijn zusjes waren daar de dupe van. Inmiddels had ik de beschikking over mijn eigen telefoon gekregen en zocht mijn rust daarin, dacht ik.
En dan juist het onbegrijpelijke wat er toen gebeurde. Ik kwam in aanraking met facebook, Instagram, snapchat, WhatsApp en tot mijn verbazing kreeg ik toen heel veel vriendenverzoeken en contacten. Dit gaf mij een gevoel alsof er toch mensen en leeftijdgenoten waren die belangstelling voor mij hadden.

Tips voor ouders: Stop pesten via internet!

Overgenomen van website http://www.gedragsproblemen.com/pesten-via-internet/ Geraadpleegd 20-01-2016

Als je ontdekt dat je kind gepest wordt via internet praat dan met hem of haar over eventuele ervaringen die je zelf in je jeugd hebt gehad. Dit kan helpen je kind zich minder alleen te voelen. Laat je kind weten dat het niet zijn of haar schuld is en dat pesten via internet meer zegt over de pester dan over de slachtoffers. Praat tijdens ouderavonden met leraren en de leiding op school en neem de signalen van je kind mee in dit gesprek.
Veel scholen, schoolgroepen en naschoolse opvang hebben een protocol betreffende pesten op het internet. Laat je kind weten wat je van plan bent te doen en als hij/zij zich bezorgd voelt over de aanpak is het misschien beter om zelf de problemen aan te pakken.
Wat kunt u zelf doen tegen pesten via internet?

  • Blokkeer de pester. De meeste apparaten hebben instellingen die je toelaten om elektronisch e-mails, IM, of sms-berichten van bepaalde personen te blokkeren.
  • Beperk de toegang tot technologie. Hoewel het kwetsend is, kunnen veel kinderen die worden gepest het niet weerstaan om aan de verleiding van op websites of telefoons te zitten kijken om te zien of er nieuwe berichten zijn. Houd de computer in een openbare plaats in het huis (geen laptops in de slaapkamers van kinderen) en het beperk het gebruik van mobiele telefoons en games. Sommige telecom bedrijven kunnen sms-diensten uit te schakelen tijdens bepaalde uren.
  • De meeste telefoons en websites hebben de optie om ouderlijk toezicht toe te staan waardoor ouders toegang hebben in het online leven van hun kind.
  • De meeste telefoons en websites hebben de optie om ouderlijk toezicht toe te staan waardoor ouders toegang hebben in het online leven van hun kind.

Stephany vraagt aandacht voor haar gepeste zusje op Facebook

Stephany besloot haar boosheid van zich af te schrijven toen haar zusje Gabriele (13) de zoveelste keer overstuur thuiskwam. "Gabriele wordt gepest, getreiterd, vernederd, kapot gemaakt". Lees het artikel hier NOS op 3, 30 maart 2016.