Voorkomen van probleemgedrag.

Voorkomen van probleemgedrag is beter dan genezen.

Sfeerafbeelding Fontys

Vroegtijdig ingrijpen, als ongewenst negatief gedrag ontstaat, blijkt een effectieve strategie om ernstig probleemgedrag in de onderwijspraktijk te voorkomen. Preventief handelen, bv het aanleren van gewenst gedrag, is bovendien veel minder inspannend voor leraren, dan het veranderen of ten goede keren van probleemgedrag (Overveld, 2010, Bradshaw ea, 2010, Lewis; 2006). De effectiviteit van preventief handelen geniet een sterke empirische ondersteuning en blijkt vooral doeltreffend voor leerlingen met een verhoogd risico op problemen in het onderwijs.

Video

Websites

Werkveldbijeenkomst 7 april 2017

lees meer
Sfeerafbeelding Fontys