Kenniscentrum Taal

Sfeerafbeelding Fontys

Taalvaardigheid draagt in hoge mate bij aan het goed kunnen functioneren in de veeleisende samenleving van nu. Het is aan de scholen doeltreffend en uitdagend taalonderwijs te verzorgen. De wens en noodzaak blijkt onder andere uit de afnemende leesmotivatie van kinderen in de schoolperiode, de soms zorgelijke taalvaardigheid van kinderen op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen en de impact van dyslexie. Taal is een onmisbaar gereedschap voor leren en ontwikkeling.

Het Kenniscentrum Taal bundelt kennis rond het thema taal vanuit de Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg én het werkveld. We werken daartoe samen met diverse landelijke en regionale partners. We maken kennis toegankelijk voor leraren, schoolleiders en bestuurders, studenten, adviseurs en lerarenopleiders. We nemen zelf initiatieven en ontwikkelen activiteiten om nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarnaast gaan we graag - met u en uw organisatie - aan de slag met uw vraag of idee. We verkennen de kansen en mogelijkheden om samen te werken aan het best denkbare taalonderwijs.

Wat wij doen: twee voorbeelden

  • Veel leerkrachten hebben de opleiding de taalcoördinator gevolgd. Wij onderhouden de contacten met deze groep professionals en verwijzen naar de mogelijkheid deel te nemen aan diverse regionale en landelijke netwerken. Hierin zijn we zelf ook actief. We bundelen deze landelijke en regionale kennis en ervaring om deze te delen met onze partners
  • Reflectie en (zelf-)onderzoek zijn sleutelbegrippen in de ontwikkeling van de professional én die van de lerende organisatie. Steeds vaker kiezen schoolleiders en bestuurders ervoor dit te stimuleren door actief te worden als (academische) opleidingsschool. Wij kunnen Masterstudenten intern gerichte opdrachten geven en zo binnen de school een onderzoeksgerichte aanpak stimuleren. Hierbij is de 'organisatie van het leren' binnen en buiten de school een belangrijke drager. Zo willen we samen met het werkveld voortdurend de kwaliteit van het taalonderwijs onderzoeken, versterken en borgen.

Wij zijn er voor u!

Wat is úw vraag? Wat zijn úw ideeën? We gaan graag met u in gesprek! Neem contact op voor het maken van een afspraak voor een verkennend gesprek.

Contact

Centrum voor Beroepen In het Onderwijs
Kenniscentrum Taal
Jack Duerings
Tel. 08850-76104
Mail: j.duerings@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys
Actuele Thema's