Hoera! lezen: Kansen en uitdagingen voor begrijpend lezen

Sfeerafbeelding Fontys

‘Geweldige sfeer’, ‘veel geleerd; mooie ontmoetingen’, ‘indrukwekkende mensen’. Een greep uit de reacties van de deelnemers aan de conferentie Hoera! lezen Kansen en uitdagingen voor begrijpend lezen.

Deze conferentie werd georganiseerd door het nieuwe Fontys Kenniscentrum Taal op woensdag 17 september in Tilburg. Tijdens deze middag werden professionals in het primair onderwijs, naast nieuwe inzichten en kennis van de actuele ontwikkelingen, vooral ook handvatten voor de uitdagingen in het leesonderwijs geboden. Het was de eerste activiteit van het nieuwe kenniscentrum, dat kennis rond het thema taal vanuit de Fontysinstituten Kind en Educatie, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, Fydes én het werkveld bundelt.

Het Kenniscentrum Taal is een onderdeel van het Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs dat verder uit een Kenniscentrum Rekenen, een Kenniscentrum Passend Onderwijs en een Kenniscentrum Gedrag bestaat. Zij maken kennis toegankelijk voor leraren, schoolleiders en –bestuurders, studenten, adviseurs en lerarenopleiders. Initiatieven om nieuwe kennis te ontwikkelen beginnen met een vraag vanuit het werkveld of vanuit een kenniscentrum zelf.

Harrie van de Ven, directeur Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie lanceerde ten overstaan van een uitverkochte zaal, zowel het Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs als het Fontys Kenniscentrum Taal. Daarnaast riep hij de zaal op tot partnerschap van de vier kenniscentra.

Documentaire

Tijdens de conferentie ging ook de documentaire ‘Hoera! lezen: een documentaire over begrijpend leesonderwijs’, die gemaakt is door Fontys Kenniscentrum Taal, in première. De documentaire laat drie taalgoeroe’s aan het woord: Cor Aarnoutse, Kees Vernooy en René Berends. Ieder van hen heeft een eigen invalshoek ten aanzien van begrijpend lezen. In de documentaire worden negen tips gegeven ter versterking van het begrijpend leesonderwijs. Ties Sweyen, de dagvoorzitter zette de zaal aan het werk om tijdens de documentaire te kijken welke van de negen verbeterpunten de voorkeur had. Dat zorgde voor een mooie interactie met de zaal. De workshops die volgden na het plenaire gedeelte sloten naadloos aan bij de inhoud van de documentaire.

Bijzonder

Dit alles was niet alleen voor de deelnemers in de zaal te beleven, maar ook een groep studenten in Sittard kon door streaming het plenaire gedeelte volgen.

Kijk voor meer informatie over Fontys centrum voor Beroepen In het Onderwijs op de site: www.fontys.nl/bio

Presentaties

Hieronder staan de presentaties van de workshops die op de taalconferentie zijn gegeven.

Lezen is meten
Lezen Is Top!
Grip op leesbegrip
Werken met Nieuwsbegrip in het basisonderwijs
De toetsen Begrijpend lezen als hulpmiddel voor het leesonderwijs
Op Woordenjacht en begrijpend lezen
Zoekt en gij zult vinden
In gesprek met de inspectie
Leeskracht! De rol van de leerkracht in het stimuleren van (voor)leesplezier bij alle kinderen
DENK! Werk aan groei in begrip
Lezen als de BLIKSEM
Omgaan met verschillen bij begrijpend lezen – differentiëren met Diataal en Diaplus
Begrijpend kijken én luisteren: een doorgaande lijn
Een krachtig (begrijpend) leesmenu: ingrediënten voor het opzetten van beleid